Корпоративните принципи на ОИСР помагат за стабилността на българската икономика

„Принципите на ОИСР са предпоставка за това да имаме стабилна, успешна и конкурентоспособна икономика“, каза председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов 

15:24 | 10 юли 2024
Обновен: 09:31 | 11 юли 2024
Автор: Investor.bg
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Корпоративните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са важни за развитието на България и нейното приемане в международната организация. Те подпомагат икономическия растеж, подобряват корпоративното управление, насърчават социалната отговорност и гарантират спазването на закона. Това каза председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов при откриване на събитие, поветено на принципите на ОИСР за корпоративно управление в България и регламентите MiCA и DORA, организирано от КФН, съобщи Investor.bg

„Принципите на ОИСР са предпоставка за това да имаме стабилна, успешна и конкурентоспособна икономика“, отбеляза той.

По време на събитието експерти и представители на бизнеса коментираха различните аспекти на принципите за отговорен бизнес и напредъка на компаниите по отношение на ESG политиките (екологични, социални и управленски). Бойко Атанасов обърна внимание и на значението на подготовката за регламентите MiCA и DORA, които много скоро ще бъдат въведени. Регламентът за пазарите на криптоактиви MiCA влиза в сила от 30 декември тази година, а регламентът за оперативната устойчивост на цифровите технологии DORA  – от 17 януари 2025 г., припомни той.

Принципите на ОИСР не дават готови решения, те позволяват определена гъвкавост и съобразяването им с конкретната дейност на конкретното дружество. Всяко дружество следва да прочете принципите и да ги имплементира по най-добрия за дружеството начин, каза Петя Хантова, директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН, като представи основните аспекти на правилата от ОИСР.

„Корпоративното управление и устойчивост е в основата на дейностите и на начина, по който дружествата трябва да комуникират с обществеността“, каза изпълнителният директор на Българската фондова борса (БФБ) Маню Моравенов, който беше един от лекторите по време на събитието.

Той отбеляза, че 80% от емитентите на най-високия сегмент на основния пазар на БФБ (сегмент Premium) и 44% от тези в сегмент Standard разкриват устойчива информация в определен обем, а 70% от емитентите на Premium и 32% от тези на Standard имат задължение за изготвяне на нефинансови декларации заедно с техния годишен финансов отчет.

Принципите на ОИСР са свързани с устойчивостта, с ESG, каза още той и представи основните елементи на новия ESG рейтинг, който компаниите на БФБ могат да получат. Той се формира от екологични аспекти, както и от социалното и корпоративното управление. В методологията се използват общо над 700 показателя, а 186 от тях са сравними показатели, въз основа на които се определя рейтингът.

Коста Йорданов, изпълнителен директор и заместник-председател на съвета на директорите, „Бианор Холдинг“ АД, обясни, че ефектът от постигането на добри резултати по отношение на устойчивост и корпоративно управление се изразява във финансови резултати и повече бизнес възможности.

„Това е процес, който започна преди около година и половина с осъзнаването от страна на целия ръководен екип, че не става дума само за отговаряне на формални изисквания, а за подобряване на фундамента на компанията. За прилагане на идеи, които подобряват начина, по който оперира компанията и помагат в крайна сметка да постигаме по-високи резултати“, каза той.

Йорданов отбеляза, че резултатите от подобряването на корпоративното управление на компанията му са в два аспекта.

„Единият аспект е свързан с това, че се повишава доверието на инвеститорите в организацията и получаваме много положителна обратна връзка. Вторият аспект е по отношение на начина, по който ни приемат нашите партньори, особено когато говорим за големи западноевропейски корпоративни клиенти“, каза Йорданов. Компанията му е поела ангажимент от началото на следващата година да започне по-сериозна отчетност по отношение на ESG, както и планира да получи ESG рейтинг.

Станислав Танушев, директор за връзки с инвеститорите и устойчивостта в „Сирма Груп Холдинг“, отбеляза, че предизвикателствата по отношение на постигането на устойчивост са много.

„Принципите на ОИСР са препоръчителни, но директивите на ЕС са доста задължителни“, каза той и даде пример с Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта, която заедно със стандартите към нея е от порядъка на 500 страници. „Обемът на регулациите е впечатляващ“¸каза той.

Танушев даде пример за възможностите, които са се разкрили пред компанията му след подобряване на корпоративното управление и търсене на по-голяма устойчивост.

„Ние имаме център за данни, който консумира сериозно количество енергия и за нас електричеството е съществено. Инсталирахме фотоволтаична система, която ще покрие 30% от разходите за ток. Това веднага се транслира в икономии от сметката за ток, дори може да се даде точен финансов израз“, каза Танушев.

Той коментира и грижата за служителите, която води до това те да стават по-устойчиви и по-рядко да напускат работа.

„От всеки от тези принципи може да се намери пряк положителен резултат“, посочи той.

Танушев отбеляза, че компанията му планира да получи ESG рейтинг тази година, но след сезона на общите събрания на акционерите.