Възможността за дефолт на Русия е изключително рискова политическа стъпка

проф. Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България, „В развитие”, 15.03.2022г

15:10 | 15 март 2022
Обновен: 12:00 | 18 март 2022
Автор: Зорница Крушарска

Дълговете, взети в чуждестранна валута, не е възможно да се обслужват в рубли впоследствие. Трябва да се съобразим обаче със структурата на външния и вътрешен държавен дълг на Русия, отделно е дългът от корпоративни облигационни заеми, емитирани в Русия или от руски компании. Това каза проф. Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България, в предаването „В развитие” с водещ Вероника Денизова.

Концепцията, че собствената валута дава повече лостове за управление на икономиката, не е нова за Русия. В този смисъл има съществени промени след 2013 година във валутната структура на международните резерви на Русия, структурата на валутата на международни разплащания с основните й партньори, а също така и известни промени, които се наблюдават във външните инвестиции на Русия. Вътре в страната, изхождайки от тази концепция, още от 2017 година се наблюдава свиване на валутните депозити. Лихвите на Централната банка на Русия силно стимулираха спестяванията в рубли чрез лихви от над 6% в сравнение с лихви по депозити в долари около 2% и в евро от 0,39%, посочи събеседникът.

Изключването на Русия от системата SWIFT е изключително предизвикателство и води до кризисна ситуация в Русия. Това беше признато от председателя на Централната банка по отношение структурата на банковата ликвидност заради замразяването на активите на международните резерви на Русия в чужбина  и със санкциите спрямо руските банки и изключването им от международната разплащателна система SWIFT.

Интересно е, че чуждестранният дълг на Русия възлиза на 30% от брутния вътрешен продукт на Русия към средата на 2021 година и е в размер на.480 милиарда долара, от които в щатски долари са 42%, в евро – 20%, а остатъкът на дълга е деноминиран в рубли. Тоест 60 милиарда щатски долара е равнището на чуждестранния държавен дълг на Русия, което може да се смята като ниско равнище по международните стандарти.

Възможността за дефолт е политическа стъпка,  която е изключително рискова. Русия е блокирана чрез откъсването й от системата SWIFT да извърши разплащания към своите длъжници на падеж по държавните ценни книжа. За да се управлява по-добре кризата, може да се изключи възможността за дефолт.

Никога досега една толкова голяма икономика не е била така отрязана и изолирана от международната финансова система по такъв категоричен начин. Не само от гледна точка на правителства и централни банки, които замразиха резервите на руската централна банка, но и по отношение на частния банков сектор. Това санкциониране по отношение на руските банки е първият много засилващ се риск върху паричната и финансова система на Русия. Признато е, че има структурна криза на ликвидността на банките поради тегленето на пари. Всичко това поставя управлението на парично-финансовата система на Русия във военновременна обстановка.

„Това, което не трябва да се забравя, е какво представляват енергийните доставки от Русия. Всеки ден Западът плаща приблизително 500 милиона долара за енергоснабдяването си”.

Приходите от енергийните доставки обаче не може да са сигурна перспектива. Русия има резерви и поддържа финансов капитал обмен с Китай.

Още за възможността Русия да изпадне в дефолт и кой ще приеме рубли по дълга й може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването „В развитие” вижте тук.