Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Глобалната данъчна реформа ще накара България да повиши корпоративния си данък

Адв. Валентин Савов, член на Надзорния съвет на Международната фискална асоциация, в ефира на предаването “Бизнес старт”, 08.10.2021

12:00 | 8 октомври 2021
Обновен: 12:38 | 8 октомври 2021
Автор: Георги Карамфилов

Днес (8 октомври) ще се проведе срещата за Глобалната данъчна реформа. Над 130 държави ще обсъждат окончателното споразумение за глобален корпоративен данък. Тази реформа има два основни компонента. Първият и основен е големите международни технологични гиганти и приходите, които те генерират, да бъдат данъчно облагани от юрисдикциите, на чиято територия те генерират тези приходи. Това заяви адв. Валентин Савов, член на Надзорния съвет на Международната фискална асоциация, в ефира на предаването “Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова. 

“Това е концепция, която аз считам за полезна. Тя може да донесе ползи за различните държави. Въпросът, който трябва да се постави, е как тези приходи ще бъдат разпределени между отделните юрисдикции.”

Адв. Савов заяви, че до момента се обсъжда опцията този глобален корпоративен данък да важи само за корпорации, които има глобален годишен оборот над 20 млрд. евро., както и марж на печалба, които надвишава 10%.  

“От тези печалби определени проценти ще се разпределят към съответните държави. Все още няма фиксиран механизъм как ще става това и до колко той ще бъде справедлив.”

Финансовият експерт посочи, че до момента данъчното облагане, международно и национално, се базира на два принципа. Единият е принципът на установеност, което представлява облагане на глобалния доход на една компания в юрисдикцията, в която е установена и чието данъчно лице е тя. Другият принцип е облагане в държавата, в която произтича дохода. За да бъде облаган дохода на една компания на втория споменат принцип, то тя трябва да притежава физическо пространство в дадена държава, чрез което реализира печалба.

“Това данъчно облагане бе приложено в традиционния бизнес, но в ерата на дигиталните технологии, в която една компания може да реализира огромни приходи без да бъде установена в дадена държава, не е приложимо. Това е и причината огромни приходи да останат необложени от данък.”  

Адв. Валентин Славов акцентира, че вторият компонент на споразумението реално засяга България. Минималният глобален корпоративен данък ще важи за всички страни, които подпишат сделката. Идеята до момента е той да бъде в размер от 15%. Той посочи, че тази минимална корпоративна данъчна ставка ще засегне всички малки юрисдикции, които разчитат на данъчната си политика, за да привлекат чуждестранни инвеститори. 

“Такива държави, каквато е и България, за да останат конкурентоспособни, ще трябва да намерят и други механизми, за да привлекат чуждестранните инвеститори. Това неминуемо ще доведе до увеличаване на корпоративния данък в такива страни.”

Адвокат Славово посочи, че иммено това е причината споразумението да среща и опозиция от държави, които са с нисък корпоративен данък. Но в дългосрочен план, сделката ще има благоприятни ефекти.

Целия разговор чуйте във видеото

Всички гости на предаването "Бизнес старт" чуйте тук