Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Черно море е трудно за овладяване и е предизвикателство за всеки инвеститор

проф. д-р Любомир Димитров, заместник-директор по международна дейност на Институт по океанология "Фритьоф Нансен" - БАН, в "Бизнес старт" 20.02.2024 г.

11:30 | 20 февруари 2024
Обновен: 14:13 | 21 февруари 2024
Автор: Георги Месробович

Различните места в Черно море са с различна специфика, което ще създаде трудности за всеки инвеститор, който иска да инвестира във вятърни енергийни мощности. Огромните паркове, около Белгия и Нидерландия, имат добри условия със сравнително плитко дъно до 20 метра и постоянни ветрове от преобладаваща посока. Докато при нас е доста хаотично, както разпределението на ветровете, така и е трудно достъпно морето, особено през зимата, правейки Черно море трудно за овладяване, това коментира проф. д-р Любомир Димитров, заместник-директор по международна дейност на Институт по океанология "Фритьоф Нансен" - БАН, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Преди седмици в Народно събрание беше приет на първо четене Законът за енергията от възобновяеми източници в морски пространства. Основният мотив за предложението на закона е да бъдат уредени правно-административният път и принципите за изграждането, експлоатацията и премахването в края на полезния им живот на електроенергийни централни в морските пространства на България. Приемането на законопроекта предизвика остри реакции сред различни групи.

При изготвянето на закона никой не се е обърнал за становище към института, а доста от рибарските сдружения сега се обръщат към него за експертиза спрямо закона, с който не са доволни, каза Димитров. Законът се позовава на няколко доклада и определя 4 приоритетни зони, които са в силен конфликт с натура 2000, корабния трафик и рибарските общности, допълни гостът.

В закона се предвижда забрана за строеж на парковете близо до крайбрежието и във вътрешните морски пространства, което би навредило на туризма. Дъното в една от зоните над Шабла е благоприятно, но дълбочините са големи, което означава, че класическата технология за прилагане на вятърните турбини няма да проработи, като ще са нужни плаващи платформи, което би оскъпило значително процеса и би направило обслужването на мощностите по-трудно. Друга от зоните на юг от Калиакра, гостът обясни, че дъното там е с меки тинести утайки, в което краката на мощностите ще потъват, както се е случвало не веднъж при сондажни разработки.

„Най-вероятно като се обособят тези паркове, те ще бъдат с тотално забранителен режим – няма да може да се влиза с лодка там, няма да може да се пуска котва, да се правят водолазни спускания. Обособявайки такава зона тя ще бъде с тотално рестриктивен режим и това може би ще повлияе благоприятно на биоразнообразието, но за съжаление, пък ще ограничи туристически услуги, рибарски услуги, трафика. Този план за развитие на енергийните мощности трябва изключително много да се съобразява с Морския пространствен план, който е в процес на одобряване.“

В Морския пространствен план се ограничават всички райони, които могат да бъдат използвани – зони за къпане, зони за риболов, военни зони, зони за трафик на кораби. Той определя кои зони са за съвместно ползване и кои са за изключително ползване.

„Тези енергийни мощности, които бъдат разположени в морето, изключително трябва да се съобразяват с този Морски пространствен план на република България.“

Черно море е трудно за овладяване, като различните места в него са с различна специфика. Гостът обясни, че едно проучване от страна на инвеститорите би коствало под 1% от общата инвестиция за построяване на парк. Като смята, че по-дълбоководната северна част на Черно море би била най-апетитна за изследване от страна на инвеститорите. И само с експертиза и правилна методика може да се гарантира качествено проучване. Технологията за плаващи платформи за вятърните турбини е по-природно съобразна и е за предпочитане за нашето черноморско пространство.

„Огромните паркове, които съществуват около Белгия и Нидерландия, там е сравнително плитко до 20 метра, много благоприятни условия с постоянни ветрове от преобладаваща посока. Докато при нас е доста хаотично, както разпределението на ветровете, така и е трудно достъпно морето, особено през зимата. Нашите бури, макар и с ниска височина на вълните, но толкова яростни, особено последните години. Ще бъде трудно на всеки инвеститор.“

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.