Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Енергийните общности - пътят на хората към енергийна независимост от чист източник

Кристиян Димитров, координатор на кампанията "Енергийни общности", "Грийнпийс" - България, в предаването "Бизнес старт" 25.09.2023

12:42 | 25 септември 2023
Обновен: 11:00 | 26 септември 2023
Автор: Георги Месробович

Енергийната общност е сдружение между хората, които купуват соларни панели (даже и вятърни турбини в чужбина), с които захранват домовете си с възобновяема енергия и при излишък могат да продават допълнителната енергия или да я предоставят на енергийно бедни семейства. Местната власт играе ключова роля за енергийните общности чрез предоставяне на терен, капитал или кадри за създаването им, това каза Кристиян Димитров, координатор кампания "Енергийни общности", "Грийнпийс" - България, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Кампанията за енергийните общности е стартирала по-рано тази година и сега основният фокус е информиране. Общностите са важни за енергийната децентрализация и енергийния преход към възобновяем източник на енергия, допълни той.

В България на практика има една енергийна общност, която се намира в Белозем. Проблемът със създаването на енергийни общности идва от там, че законът за енергията на възобновяема енергия не е дефинирал понятието, което кара хората имащи интерес в създаването на енергийна общност да се регистрират като производители на енергия, каза гостът.

Местната власт е основен партньор на енергийните общности в чужбина. Местната власт може да предостави терен за изграждането на мощности, в замяна да получава или да изкупува част от произведената енергия. Друга помощ може да окаже чрез информативна кампания, предоставяне на кадри или капитал за енергийните общности, обясни Димитров.

Правомощията трябва да са разпределени на равно в една енергийна общност. Това че вложеният капитал може да варира между вносителите, то не трябва да създава предпоставки за еднолично управление.

„Всеки да има правото на един глас в общото събрание“

Директивата, която насърчава енергийните общности е ключа към популяризирането и разпространението им в страната.

„България е много назад с нейното приемане“, каза Димитров.

За улесняването на административните процеси около енергийните общности, гостът смята, че един от вариантите е създаване на гише(one stop shop). Гише, което предоставя цялата необходима информация и приема всичките нужни документи на гражданите, поемайки отговорността да бъдат разпределени.

Относно бъдещето на въгледобивния сектор в България, гостът каза, че политизирането на ситуацията не е ползотворно за никого. Има нужда от повече информираност и план за действията. Едно от предложенията на „Грийнпийс“ е работниците съкратени в следствие от затварянето на предприятията в сектора, да им бъде предоставена възможността да изградят енергийна общност. Така те ще бъдат енергийно независими и ще получат допълнителен доход, обясни гостът.

„Защо те да продължат да бъдат енергийния център на България?“

Проблемът с финансирането на енергийните общности идва отново от липсата на дефиниция в закона. Банките нямат желание да отпускат кредити за създаването на общностите, тъй като в момента не съществува такова понятие като енергийна общност, каза Димитров.

„Двуполюсни са настроенията“ по повод нагласите около кампанията. „Виждаме доста скептични хора“, българинът предпочита сам да изгради тази общност, но целта на кампанията е да информира, че заедно повече хора могат да постигнат по-големи резултати, каза гостът.

Целият коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването “Бизнес старт” може да намерите тук.