Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Вече по-младите поколения трябва да обучават по-старите на работното място

Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара, "Бизнес старт", 01.12.2021

11:40 | 1 декември 2021
Обновен: 14:56 | 8 декември 2021
Автор: Георги Карамфилов

България следва тенденциите в Европа, а и по света, по отношение на застаряването на работната сила и намаляването на населението в трудоспособна възраст. За съжаление поради демографските характеристики на нашата страна сме на водещо място в Европа по темп на загуба на работна сила. Това заяви Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара, в ефира на предаването “Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова. 

“След 20 години около 40% от работната сила ще бъде представена от хора, които са над 50 годишна възраст. При тях и дори при хората в пенсионна възраст, около 65 години, се забелязва силна икономическа активност.”

Всички тези фактори карат работодателите да мислят как да удължат продължителността на работния живот. Това е и причината хора на по-висока възраст също да бъдат приемани като ресурс. Към тези фактори трябва да прибавим, че около 40% от работната ръка страда от хронични заболявания. Водещи са белодробните заболявания, хипертония, диабет. Това се отразява на работоспособността. 

“Ключов момент за нас е да създадем здравословна среда за работа. Цялата организация на работния процес да бъде съобразен с възрастовите особености на служителите” 

Томчо Томов заяви, че в момента на пазара на труда има 4 поколения, които имат сериозни различия помежду си от гледна точка на мотивация, желанията, ценностите и очакванията от работодателите. Освен това, казва Томов, дигитализацията на работните процеси също допринася за поколенческите разлики.

“Проблемът е, че ръководствата все още смятат, че едно поколение трябва да бъде приоритетно, а друго не, че ценностите на една генерация са по-важни от тези на друга. Този подход е грешен. Трябва да се дава правото на спецификата на всяко поколение и да се използват добрите му страни.”

Старите подходи в управлението на човешки ресурси вече не дават резултат. Новият подход трябва премести фокуса от самата организация и да се насочи към самите служители. Това означава, че трябва да се погледне по нов начин на процесите на организацията на работа и на менторството и обучението. Вече не е водещо това кой е по-старш. Още повече, че с развитието на технологиите по-младите служители предават знания на по-старите. 

“Преди години ценностите на по-старите поколения преобладаваха, но сега виждаме, че текат процеси в обратната посока.”

Целия разговор можете да чуете във видеото

Всички гости на предаването "Бизнес старт" можете да чуете тук