Инвестиращите в облигации никога не са поемали такъв риск

Ниските доходности и ръстовете в цените на дълговите инструменти са рискови

11:22 | 25 април 2016
Обновен: 11:24 | 25 април 2016
Бил Грос, известен инвеститор в облигации. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg
Бил Грос, известен инвеститор в облигации. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg

Доходностите по държавни облигации на стойност $7,8 трилиона са на негативна територия заради притесненията около световния икономически растеж, който означава, че инвеститорите и паричните мениджъри ще се насочат към облигациите в търсене на възвращаемост. Политиките на централните банки в световен мащаб също засилват тази тенденция.

Обемът на облигациите, търгуващи се с негативни доходности:

Тенденцията на ниските доходности е налице и в спектъра на по-дългосрочните облигации. Те обаче са по-рискови от гледна точка на това, че цената им се влияе много по-силно от промени в доходностите и съответно в лихвите.

„Необходимо е само леко покачване в доходностите, за да бъдат изтрити годишните ви печалби изцяло“, каза Томас Уакър, директор по дълговите инструменти в UBS Wealth Management, който управлява активи на стойност $2 трилиона.

Ефективната дюрация на пазарите на облигации в световен мащаб, която на практика определя колко ще се променят цените при промяна в доходностите, скочи до исторически връх от 6,84 години. Това значи че на всеки 1% ръст в доходностите облигациите ще поевтинеят с 6,84%. Причината е, че по-голям дял от цената на дългосрочните облигации се определеля от бъдещите парични потоци. 

На пазарите на облигации се стигна до меко казано странни ситуации, като Ирландия пласира 100-годишни облигации при доходност от 2,35%, каквато беше доходността по 10-годишните германски ДЦК, емитирани през 2011.

Емблематичният инвеститор в облигации Бил Грос също изрази притеснения, казвайки, че ръст в доходностите по 30-годишните японски ДЦК може да „изтрие печалбите за цяла година“. 

Рискове има и на европейските пазари на облигации, където може да бъде прокарано законодателство, което да ограничи обема на ДЦК, които могат да държат банките в счетоводните си баланси.