Сметката за лихвите по дълга на САЩ надхвърли 1 трилион долара годишно

Графика на деня, 08.11.2023 г.

09:57 | 8 ноември 2023
Автор: Рут Карсън и Марк Къдмор
Графика: Bloomberg
Графика: Bloomberg

Държавните облигации на САЩ може да се сблъскат с подновен натиск за продажба през новата година, ако една мярка за нарастващата сметка за изплащане на дълга на нацията е ориентир.

Прогнозните годишни лихвени плащания по държавния дълг на САЩ надхвърлиха 1 трилион долара в края на миналия месец, показва анализ на Bloomberg. Тази прогнозирана сума се е удвоила през последните 19 месеца от еквивалентната цифра, прогнозирана по това време.

Прогнозните разходи за лихви се изчисляват с помощта на данни от Министерството на финансите на САЩ, които посочват месечните неизплатени дългове на правителството и средната лихва, която плаща.

Разбира се, размерът на очакваните лихвени разходи е различен от това, което Министерството на финансите действително е платило. Разходите за лихви през фискалната година, която приключи на 30 септември, в крайна сметка възлизат на 879,3 милиарда долара, спрямо 717,6 милиарда долара през предходната година и около 14% от общите разходи.

Но, гледайки напред, повишаването на доходността на дългосрочните съкровищни облигации през последните месеци предполага, че правителството ще продължи да се сблъсква с нарастваща лихва.

Влошаването на показателите може да възобнови дебата за фискалния път на САЩ на фона на големи заеми от Вашингтон. Тази динамика вече помогна за повишаване на доходността на облигациите, застраши завръщането на така наречените облигационери и накара Fitch Ratings да понижи рейтинга на държавния дълг на САЩ през август.

„Ще има допълнителни увеличения на аукционите на съкровищни купони и неизплатени съкровищни бонове в бъдеще“, пишат стратезите на Bloomberg Intelligence Ира Джърси и Уил Хофман в изследователска бележка. „Освен дефицити от над 2 трилиона долара в обозримо бъдеще, увеличаващите се падежи след увеличаването на емисията от март 2020 г. също ще трябва да бъдат рефинансирани.“