Фирмите с рейтинг "боклук" плащат най-високите разходи по дълга си от 2010 г.

Графика на деня, 06.06.2023 г.

15:35 | 6 юни 2023
Автор: Ронан Мартин и Оливия Раймонд
Графика: Bloomberg
Графика: Bloomberg

Компаниите усещат удара от резкия скок в лихвените плащания след глобалните повишения на лихвените проценти, като S&P Global Ratings изчислява, че фирмите с неинвестиционен рейтинг, или "боклук", плащат най-високите лихви по дълга от 2010 г. насам.

Фирмите със спекулативен рейтинг сега плащат ефективна лихва от средно 6,1% в сравнение с 5,1% миналата година, според доклад на S&P. Това е динамика, която вероятно ще стимулира по-големи усилия от страна на компаниите да намалят дълга си и да спестят пари.

„Ако разходите за финансиране останат по-високи в дългосрочен план, това може да наложи преосмисляне на капиталовите структури и да постави повече фокус върху защитата на паричните потоци“, каза Гарет Уилямс, ръководител на корпоративни кредитни изследвания в S&P. „Можем да видим по-големи усилия за намаляване на нетния дълг, по-голямо използване на собствен капитал при сливания и придобивания и повече предпазливост по отношение на капиталовите разходи.“

Тъй като фирмите са изправени пред перспективата за по-високи лихви за по-дълго време през следващите месеци след рязък цикъл на затягане, тези с бизнес планове, изградени през последното десетилетие на евтини пари, се сблъскват с нова реалност. Специално фирмите, чиито облигации имат висока доходност трябва да се справят с двойното въздействие на скъпите плащания от дълга с плаваща лихва и по-ниска печалба.

Компаниите с инвестиционен клас като цяло виждат по-плавна промяна в ефективните лихвени проценти до 3,7% тази година от 3,4%, но въпреки това тяхното кредитно състояние показва ранни признаци на влошаване.

Лихвено покритие

Според стратезите по-високите разходи за финансиране, съчетани с намаляващия ръст на печалбите, водят до отслабване на способността на корпоративните кредитополучатели да плащат лихви по дълга си.

Според стратезите на Bank of America Corp. средната компания с рейтинг "боклук" генерира по-ниски печалби спрямо разходите за лихви, въз основа на мярка за доход, известна като печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация.

Това съотношение, известно като коефициент на лихвено покритие, е спаднало, след като достигна своя връх около шест пъти след като Федералният резерв намали лихвените проценти по време на пандемията от Covid-19, казаха стратезите на BofA. По-високите цифри са по-добри за инвеститорите, защото те сигнализират, че компанията има повече капацитет да плаща задълженията си.

За американските нефинансови и некомунални компании с инвестиционен клас покритието е намаляло до 11,91 пъти през първото тримесечие, след като е достигнало рекордно по-високо ниво от около 13,73 пъти, според отделен доклад на Bank of America.

Съотношенията се влошават отчасти поради намаляващата рентабилност, която като цяло оказва влияние върху кредитните показатели, според стратезите в JPMorgan Chase & Co.

„Бавният икономически растеж и по-силната инфлация от страна на разходите, отколкото на приходите, водят до по-слаби кредитни показатели“, пишат стратезите в скорошен доклад, позовавайки се на корпорациите с висок клас.

Междувременно ливъриджът се движи умерено нагоре, докато покритието на лихвите се движи надолу по-бързо, тъй като разходите за лихви нарастват с по-високи пазарни доходности.

Затруднени сектори

Някои сектори са изправени пред повече проблеми от други. Строителите на жилища и предприемачите, здравните, космическите и технологичните фирми са сред тези, които отбелязват най-голям ръст на платените лихви спрямо общия дълг. Фирмите за имоти страдат, като затрудненият шведски наемодател SBB е емблематичен за проблемите на сектора след бързото разрастване, подхранвано от дългове.

„Преходът може би е най-трудната част. По-уязвимите кредити с капиталови структури, изградени за свят с почти нулеви лихви, са по-склонни да изпаднат в неизпълнение“, каза Уилямс.

Други сектори като комунални услуги и минни компании отбелязаха понижаване на съотношението лихва към дълг.

В световен мащаб Латинска Америка беше първият регион, в който годишните лихвени плащания в брой нарастват, но сега болката се усеща остро в Северна Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион.

„От друга страна, по-високите доходности са привлекателни за инвеститорите, така че капиталът вероятно ще остане наличен“, каза Уилямс.