Може ли всеки да инвестира в строителство?

60% доходност или достъпно ново жилище

17:45 | 25 юли 2022
Обновен: 20:49 | 25 юли 2022
Автор: Екип Bloomberg Businessweek Bg
Снимка: Конструктив
Снимка: Конструктив

КОНСТРУКТИВ БЪЛГАРИЯ предлага на пазара финансов продукт, чрез който всеки може да инвестира в конкретен строителен обект. Програмата е естествено развитие на услугите на компанията, която от седемнадесет години работи в областта на инвестиционното проектиране, строителство и недвижими имоти. Този тип инвестиция води началото си от 2019 г. като възможност за обединение на капитала на няколко юридически лица в изграждането на един строителен обект при много ясни финансови параметри. За много кратък срок инвестиционната програма става атрактивна и измества фокуса си към физическите лица.

Целта на този финансов продукт е да обедини наличния капитал на определен брой участници в конкретен инвестиционен проект. По  този начин всеки от тях има възможност да получи дивиденти, съответни на вложените от него средства или да запази за себе си определена застроена площ под формата на самостоятелен недвижим имот на цена, близка до себестойността на строежа. За всеки определен проект се изчисляват необходимия процент продажби, предназначени за инвестиционната програма, чрез които се осъществява и финансирането на значителна част от него. Останалата разгъната застроена площ от сградата се продава на свободния пазар на по-късен етап, като продажните цени се определят съгласно пазарните нива към този момент.

Инвестиционната програма е структурирана по начин, по който финансовите условия и строителните параметри на всеки конкретен проект са ясно определени в самото начало. Важно е да се отбележи, че още при подписването на договорите, всеки участник става собственик на идеална част от земята, на която ще се реализира съответната строителна инвестиция.

Повече за КОНСТРУКТИВ и инвестиционната програма на www.konstruktive.bg