Зелената сделка ще добави пари към по-големи инвестиции

Франческо Стараче, гл. изп. директор, Enel

15:10 | 21 януари 2020
Автор: Иван Николов

Намаляването на изгарянето на метан и намаляване на използването на природен газ в производството на енергия трябва да е целта на петролните и газови компании в момента за изпълнение на климатичните цели, каза директорът на Enel Франчесто Стараче.

По въпроса за Зелената сделка Стараче каза, че проблемът е в парите за прехода, а не в тези, които ЕК осигурява за финансирането на проекта.

"Парите, които Европа е заделила трябва да се смятат върху парите на пазара. Финансовият свят вече иска много да инвестира в зелени технологии. Не гледам на Зелената сделка само като на парите, които Европа влага. А като пари, които се прибавят към по-голямата сума пари, които чакат за възможности за зелени инвестиции. Не се съмнявам, че парите са налице".

Втора част на интервюто от Давос за Франсин Лакуа от Bloomberg. Вижте и първата.