България е на първо място по брой на финтек компаниите в Югоизточна Европа

Страната ни е водеща и в производството на иновативни продукти.

14:54 | 25 юни 2018
Автор: Катерина Хапсали
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

България е страната с най-голям потенциал за развитие на финтек сектора в Югоизточна Европа, пише Investor.bg, като посочва доклад на SeeNews.

През 2017 г. в страната са оперирали общо 70 финтек компании, съобщават авторите на доклада „Югоизточна Европа: финтек и иновации“, които виждат предпоставки за бърз растеж на сектора у нас както заради броя на дружествата, така и заради благоприятната стартъп среда.

След България се нареждат Румъния с 59 финтек компании и Словения с 15. Като цяло финтек секторът е най-бързо развиващият се в ИТ сектора и е сегментът с най-висок брой стартъпи. За 2017 г. той се оценява общо на 371 млн. евро в България, Румъния, Словения и Хърватия.

Според анализа се очаква растеж на българския пазар на онлайн разплащания. Банковият сектор в страната е силно фокусиран върху мобилните технологии, CRM системите, обработката и анализ на данни и виртуализациите. Все още ниската технологична зрялост на обществото, измерена чрез използването на умни телефони и интернет, слабото вътрешно търсене и ниският среден доход могат да забавят развитието на финтек сектора, се посочва в доклада.

България е лидер сред държавите в Югоизточна Европа и от гледна точка на ефективност в областта на иновациите и заема престижното 15-то място в света. След нея се нареждат Молдова (22-ра в световната ранглиста), Румъния (39-а) и Словения (44-та). 

България води и в производството на иновативни продукти, въпреки че заема трето място в региона след Словения и Хърватия, измерено чрез приноса ѝ в иновациите.

България е и на първо място в региона по постижения в областта в групата на държавите с висок среден доход. Според доклада на SeeNews Югоизточна Европа е най-иновативна в използването на ИКТ и в е-участието на населението, но изостава в предлагането на онлайн услуги от публичната администрация.

През 2017 г. оборотът на българската ИКТ индустрия надвишава 2,5 млрд. евро, което е трикратно увеличение в сравнение със седем години по-рано. България се нарежда на четвърто място в Европа от гледна точка на петгодишната динамика на иновациите в Класацията за иновации в ЕС 2017, като всяка пета българска компания е внедрила технологична иновация през последните пет години.

Югоизточна Европа е най-бързо развиващият се регион в Европа през 2017 г., посочва докладът.

С общ среден годишен ръст на БВП от 3,7% за 2017 г. на Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора регионът е най-бързо растящият в Европа и е с по-висок ръст спрямо световния, който е 3,5%, сочат данни на УниКредит Груп.

Движен основно от вътрешното потребление, средният ръст на икономиките в Югоизточна Европа ще продължи да се ускорява, като прогнозите са за ръст почти два пъти по-висок от средния за еврозоната от 2,1% до 2019 г.