Ново европейско законодателство в областта на енергетиката

Енергийният сектор в Европа ще трябва да се изправи пред нови предизвикателства.

13:01 | 15 юни 2018
Автор: Катерина Хапсали
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Ново европейско законодателство в областта на енергетиката ще засегне работата на електроразпределителните дружества, включително тези в България. Това заяви енергийният експерт Иванка Диловска от Института за енергиен мениджмънт на семинар за журналисти в Троян, организиран от ЧЕЗ, пише Investor.bg

Тя припомни, че Европейската комисия подготвя четвърти законодателен пакет за сектора - „Чиста енергия за всички европейци“, който включва осем законодателни предложения, четири директиви и четири регламента.

Една от тях е директивата за енергийните характеристики на сградите, която бе приета през май и предстои прилагането й.

Оставалите седем документа са минали през първо четене в Европейския парламент и Съвета и сега са пред триалог – търсене на консенсус по спорните предложения.

Предстоящото австрийско председателство планира на 27 юни да започне триалогa по директивата за вътрешния пазар на електрическа енергия. Планът е до края на годината всички документи да бъдат приети или пред окончателно приемане.

За България това означава, че приетите директиви изискват промяна на нашето законодателство и, ако институциите не водят интензивни дебати, то регламентът може да влезе в сила, а след това да мислим какво да правим. Хубаво е предварително да сме подготвени, защото не сме изолиран остров, каза експертът.

Новото законодателство ще промени ролята на електроразпределителните дружества (ЕРД), които влизат във фокуса на европейската енергийна политика с четвъртия законодателен пакет за сектора, пише още Investor.bg

Целта е ЕРД-та да се превърнат в равнопоставени партньори на ЕК. Новият пакет предвижда да се създаде европейска институция, която ще даде по-висок статут на разпределителните дружества.

С навлизането на възобновяемата енергия, особено децентрализираното производство на ВЕИ източници, работата на мрежата постепенно се променя.

В България това още не се усеща достатъчно, но целите за възобновяема енергия продължават да растат и скоро ЕРД ще имат проблеми с поддържането на мрежата, тъй като присъединяването на ВЕИ ще предизвиква локални моментни натоварвания, които може да доведат до прекъсване на снабдяването. Затова в бъдеще ЕРД ще трябва да се фокусират върху диспечерски функции.

Опитът на държавите с повече ВЕИ показва, че традиционният модел на инвестиране в мрежата трябва да бъде променен. Налага се да се потърси съдействието на производителите и потребителите, които чрез управление на своето потребление да помагат на мрежата и да бъдат избягвани излишни инвестиции.

Повече по темата четете на Investor.bg