Неочаквано голям спад при поръчките на машини в Япония

Данните за месец ноември коментира Розалинд Чин, Bloomberg

11:49 | 14 януари 2016
Автор: Севделина Илиева
Неочаквано голям спад при поръчките на машини в Япония

Водещ, Bloomberg: Виждаме много лоша изненада тук, нали?

Розалинд Чин: Така е, наистина. За месец ноември очаквахме поръчките на машини да спаднат с 10,3%, но всъщност спадът е с 14,4%, което е почти двойно. През предишния месец имаше ръст с повече от 10%. В случая трябва да подчертаем, че тези стойности са изключително волатилни, може да видите големи отклонения в едната или другата посока. Необходимо е да погледнем и данните от декември преди да можем да направим извод какво всъщност се случва през четвъртото тримесечие. Годишните данни показват, че поръчките на машини са нараснали с 1,2%, а прогнозата беше за ръст от 6,3%. Определено не се сбъднаха тези очаквания. Все пак чакаме информация и за последния месец преди да направим заключение. В очите на хората азиатската икономика е изключително слаба. Поръчките на машини са водещ индикатор за капиталовите разходи, които може би показват, че бизнесът не е толкова уверен за бъдещето си, колкото смятахме. Отново обаче отбелязвам, волатилността е ключов фактор при поръчките на машини, затова трябва да изчакаме да видим какво ще покажат данните за месец декември. Ако погледнем към очакваните цени на производител, те спаднаха с 0,3% на месечна база спрямо прогнози от 0,4%. На годишна база спадът е с 3,4% спрямо прогнозите от 4 или 3,5%. Това в доста по-голяма степен се доближава до очакванията. Ключови тук са цените на петрола, които продължават да падат и става трудно за Абе да достигне заложената си инфлационна цел от 3%. Но, още веднъж, вероятно тези данни се дължат на общото недоверие в азиатските икономики, слабостта им, забавянето в Китай. Така че цените на производител са нещо, което ще наблюдаваме през следващите месеци, заедно с данните за поръчките на машини. 

Чуйте тук: