В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Вторичният пазар на ДЦК на БФБ-София може да достигне обемите на основния пазар на акции

Васил Големански, изп. директор на БФБ-София, във В развитие, 17.07.2017

 

Организирането на вторичен пазар на ДЦК, което се очаква да стартира на 30 септември ще обедини 18-19 емисии, като по обем на търговията се очаква да достигне до нивата на основния пазар. Това каза Васил Големански, изп. директор на БФБ-София, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян Петришки. "Към момента в България няма организиран пазар на ДЦК, а по-скоро е пазар на директна договорка между участниците в него. Много инвеститори имат интерес от регулиран пазар. Това създава възможност за търговия на справедлива, ликвидна цена. За да се постигне това трябва да има равноправност на всички, а до момента съществуваха редицата лимити за търговия, които възпрепятстваха инвеститорите".

С регулирания вторичен пазар на ДЦК се стартира на търговия на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар в България. По тях регистър и сетълмент е Централния депозитар под ръководството на БНБ, уточни събеседникът. " Във връзка с това има участници на пазара, които не могат и към момента не са участници в Държавния депозитар за ДЦК. На тях ще им бъде предложена услугата да извършват клиринг и сетълмент на сделките, изключени за БФБ, през Централен депозитар на базата на връзка между двата депозитара. Премахва се тази пречка "членство". Ако си член на единия или на другия депозитар ще можеш равноправно да участваш на пазара. Към момента не се предвижда да има маркетмейкъри на този пазар". 

"В стратегията, която приехме през есента, една от основните опорни точки бе увеличаването на разнообразието от инструменти. Колкото повече инструменти, толкова повече възможности за инвестиране. Това ще дава възможност за различно творчество на пазара".

Една от инициативите, проведени от БФБ през юни, например, бе насочена към раздвижването на т. нар. "спящи акции", припомни гостът. 

Относно прехвърлянето на капитала на Българската независима енергийна борса към БФБ-София Големански каза, че към момента БФБ на база на принципното съгласие на БЕХ извършва процедура по оценка на дружеството. "Идеята е, при споразумение с БЕХ, да придобием 100% от капитала на това дружество. Като структура то ще бъде дъщерно дружество. Ще държим 100% от капитала в него. Имаме достатъчно резерви, за да покрием тази сделка и няма да се налага увеличение на капитала, но все пак зависи каква ще бъде оценката, която ще бъде направена. Но по наши очаквания ще можем да го направим със собствени средства".

БФБ няма да се нуждае от промяна на лиценза, защото БФБ няма да търгува суровина, а придобива дружество, което има лиценз за оператор като енергийна борса. Естествено ползата от това, че БФБ оперира дълго на пазара и има опит в работата и организирането на регулиран пазар на акции, ще бъде бъде пренесен и в самата енергийна борса. 

Последни новини
Още от В развитие