В много градове общината е основен работодател и държи целия властови ресурс

Ангел Златков, програмен координатор на "Моята българска история", Бизнес старт, 23.10.2019

 

Последни новини
Още от В 2 минути