Иновативните изследвания трябва да имат по-голямо приложение

Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България; Кирил Петков, създател на Центъра за приложни изследвания и иновации към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Бизнес старт, 01.10.2019

 

Последни новини
Още от В 2 минути