КУКУШЕВА: Цената на хляба - можем да говорим за задържане, но не и за спад

Мариана Кукушева, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, в Бизнес старт, 10.06.2019

Мариана Кукушева, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, в Бизнес старт, 10.06.2019

Вижте тук целия коментар!

Последни новини
Още от Нотификации