Пазари Азия, 20 септември 2022 Видео
20 септември 2022 | 11:43