Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Бизнесът се подготвя за успешен преход към кръгова икономика

Инж. Николай Минков, изпълнителен директор на "Индустриален клъстер Средногорие", Бизнес старт, 11.10.2019

Оптимист съм по отношение на прехода към кръгова икономика. Бизнесът се подготвя да е успешен в тази трансформация, заяви инж. Николай Минков, изпълнителен директор на "Индустриален клъстер Средногорие", в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

"Форум „Кръгова икономика и околна среда 2019“ провеждаме за поредна година и всеки път прелистваме добрите практики и ги споделяме с колегите в индустрията и местните общности и държавни институции. Основните резултати са, че големите индустриални оператори пишат своето домашно в областта на трансформацията от линейна към кръгова икономика. Има добри примери в областта на геологията, металургията, в Лудогорието, Пловдивско поле...".

"Европейската индустрия и изследователските центрове и общности подготвят своите планове", посочи гостът, като добави, че е необходим е добър диалог между кабинета, ресорните министри в стопанските сектори, работодателите и браншовите организации, както и представители на академичната общност.

"Металургичното предприятия до Асеновград - "КЦМ", сподели как имплементира в корпоративната си стратегия кръговата икономика, показа и реални постижения в тази посока по отношение редукцията на емисиите".

"Когато говорим за кръгова икономика, целта е основно по-добро използване - минимизация или по-дълбочинно извличане на ресурсите, удължаване и подобряване жизнения цикъл на продуктите и усвояване на допълнителна добавена стойност. Поставя се акцент и върху екологичния дизайн", отбеляза гостът.

"Земята, природата, металите имат памет и фокусът е, че тя да не бива да се пренебрегва, а да намерим възможности да извличаме допълнително добавена стойност".

Последни новини
Още от Бизнес старт