Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Какъв е архитектурният облик на България

Арх. Борислав Игнатов в Бизнес старт, 08.11.2017

Професията на архитекта винаги е била сложна, но в последно време, с развитието на технологиите и на гражданското общество, тези въпроси, които в миналото са били по-скоро чисто професионални, стават много важна тема за цялото общество. Това каза арх. Борислав Игнатов, Камара на архитектите, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Иван Нончев. 

"Икономически погледнато строителният бранш заема около 30% от цялата икономика с всички дейности свързани с него - проектиране, използване на сгради, експлоатация. Фактически 100% от дейността на човешкото общество се извършва в произведения на архитектурата и строителството". 

През последната 1-2 години в България има засилен интерес към градското развитие, каза гостът. "Много хора се включват в него и виждат, че гласът им се чува".

"Нашата задача като професионалисти е да се приложат най-добрите световни практики".

И по отношение на нормативната уредба могат да се приложат добри практики, които съществуват в света, подчерта Игнатов. Македония са ползвали опита на Сингапур. В електронната система, която работи при тях, се подават електронно всички документи и чертежи в един портал. Той известява всички заинтересовани - общини, енергоснабдяване, ВиК и т.н. Те влизат в системата, дават становище в рамките на 5 дни и разрешението се получава по имейл.

"В България, ако за строителството на един обект се изискват 178 документа, то в Германия за същия този обект се изискват 19".

Защо нормативната уредба трябва да се осъвремени и какви са пукнатините в нормативната система? Как нормативната уредба спъва чуждестранните инвестиции? Как могат законите и подзаконовите актове да бъдат изчистени така, че да бъдат ясни, недвусмислени и да не си противоречат? Има ли лесен начин това да се постигне?

Последни новини
Още от Бизнес старт