"Еврохолд" официално придоби дружествата на "ЧЕЗ" в България

Общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро

12:35 | 28 юли 2021
Обновен: 12:41 | 28 юли 2021
Преводач: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Eurohold
Снимка: Eurohold

"Еврохолд България" АД официално завърши придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания "ЧЕЗ груп" в България, съобщи компанията. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се осъществява чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на "Еврохолд".

Излизането на CEZ от България беше съпътствано с проблеми, като първоначалният купувач - "Инерком" на Гинка Върбакова, беше отхвърлен от Комисията за защита на конкуренцията през 2018 г., а впоследствие и сделката с "Еврохолд" от 2019 г. беше блокирана.

Холдингът ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България - "ЧЕЗ Разпределение България" (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия - "ЧЕЗ Електро България", както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - "ЧЕЗ Трейд България".

Холдингът също така придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк "Фри енерджи проджект Орешец", дружеството за производство на електричество от биомаса - "Бара груп", както и ЧЕЗ България, която координира и управлява дейността на всички дружества на ЧЕЗ в България.

С придобиването и интегрирането на активите на "ЧЕЗ груп", "Еврохолд" ще доставя услуги на повече от 7 милиона потребители и ще има над 6 хил. служители в 11 държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа, както и в Русия.

Дъщерните дружества на "ЧЕЗ груп" в България имат над 3000 служители и обслужват близо 3 млн. потребители, включително в най-населената югозападна част на страната и София, допълват от холдинга. Преди сделката "Еврохолд" имаше повече от 3000 служители и предоставяше услуги на около 4 млн. клиенти в 11 страни в ЦИЮИЕ и бившия СССР, основно чрез застрахователния си подхолдинг "Евроинс иншурънс груп" АД (ЕИГ).

До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на подразделенията на "ЧЕЗ груп", общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба за годината ще достигне около 120 млн. евро. Според стратегията за развитие до 2025 г. "Еврохолд" предвижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) от почти 200 млн. евро.

По-рано този месец "Еврохолд" набра над 157 млн. лева (80.5 млн. евро) собствени средства чрез увеличение на капитала и предлагане на нови акции на Българската фондова борса, което беше подкрепено от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха около 63 млн. нови акции. След увеличението на капитала, мажоритарният акционер в "Еврохолд" - "Старком холдинг" АД, запази контрол в компанията с над 50% дял.

Сделката, чрез подразделението "Евро-Финанс АД", е финансирана освен чрез набраните през борсата средства, но и чрез комплексно външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции.

Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и посредник.

В синдикирания заем J.P. Morgan AG участва като водещ и ексклузивен мениджър, поемател и организатор. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, "Райфайзенбанк интернешънъл", Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.