Може да заменим лева с еврото от 1 януари 2024 г.

До 30 юни тази година трябва да бъде изготвен проект за Национален план за въвеждане на еврото в страната

15:24 | 5 март 2021
Обновен: 15:24 | 5 март 2021
Автор: Станислава Цветкова
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

И индикативен срок за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г. Това е посочено в проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, публикуван на сайта на Министерство на финансите (МФ).

Според документа до 30 юни тази година трябва да бъде изготвен проект за Национален план за въвеждане на еврото в страната. Той трябва да бъде съставен от Съвет, който ще бъде ръководен от управителя на Българската народна банка Димитър Радев и министърът на финансите, а в състава му влизат заместник-министри на външните работи, на правосъдието, на вътрешните работи, на транспорта, председателят на ДАНС и ръководители на експертни работни групи.

Целта на промяната на министерското постановление е Съветът по-пълноценно и ефективно да изпълнява функциите си, свързани с осъществяване на практическата подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната. Промените са насочени към прецизиране и допълване на досегашните разпоредби, с цел осигуряване на качествено управление и координация на подготвителния процес и на експертното изпълнение на дейностите, необходими за успешното въвеждане на еврото.

Разписани са и отговорностите на различните институции в страната по въвеждането на еврото. Съгласно тях БНБ ще отговаря адаптирането на софтуера на банкоматите за работа с евро, предоставяне на евро на финансовите институции, изтеглянето на българските левове от обращение и за дизайна на българските евро монети.

Към Съвета ще има работна група „Защита на потребителите“, която ще наблюдава преизчисляването на цените от лева в евро с оглед преодоляване порочната практика на търговците да закръгляват цените нагоре. Ще бъде инициирана и кампания за „честно въвеждане на еврото“.

За изготвянето на информационни материали за различни целеви групи (ученици, пенсионери, домакинства, хора със специални нужди, етнически малцинства) ще се отговаря работна група „Комуникации“ към Съвета. Тя ще поддържа още специален информационен сайт за еврото и ще отговаря за повишаване на обществената информираност по въпросите, свързани с единната европейска валута чрез разработването и прилагането на специална Комуникационна стратегия за еврото.

Работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“ пък ще прави анализ на степента на номинална и реална конвергенция на икономиката на страната ни, ще изготви предложения за мерки и политика, които да доведат до максимални ползи от въвеждането на еврото, при минимални разходи и ще координира и отговаря за подготовката в областта на публичните финанси - статистика, счетоводство, плащания в евро от/към бюджетни организации, допълва Investor.bg.

За подготовката на администрацията за работа с еврото чрез изготвяне на насоки/обучения за безпроблемна замяна на лева с евро ще отговаря работна група „Публична администрация“. В нейните компетенции влиза и адаптиране на информационните системи, използвани на национално и общинско ниво, към новата валута.

Работната група „Небанков финансов сектор“ ще отговаря за превалутирането на финансовите инструменти от лев в евро, адаптиране на системите за клиъринг и сетълмент на ценни книжа към еврото, реорганизация на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията на небанковия финансов сектор за работа с еврото.

Повече по темата четете на  investor.bg