БНБ: Възстановяването на икономиката ще е с по-ниски темпове през 2021 и 2022 г.

Прогнозата за спада на БВП за 2020 е ревизирана в посока надолу до 4.4%

18:05 | 18 януари 2021
Автор: Димитър Баларев
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Българска народна банка очаква по-слаб спад на реалния БВП през 2020  г., последван от по-ниски темпове на нарастване на икономическата активност през периода 2021  – 2022  г. Това става ясно от ревизираните тримесечни прогнози на БНБ. Предишните оценки бяха направени през септември.

Така според най-новите оценки на БНБ БВП за миналата година ще отчете спад от 4.4% при прогноза към септември за свиване с 5.5%. За 2021 г. и 2022 г. обновените прогнози са за ръст на БВП съответно от 3.7% и 3.6%. Ревизираните оценки са снижени съответно с -0.3 процентни пункта и -0.2% процентни пункта. 

Прогнозите са ревизирани най-вече заради вътрешното търсене и частното потребление, докато негативният принос на нетния износ за изменението на БВП е по-голям спрямо прогнозата от септември.

Възстановяването на частното потребление е било по-силно от прогнозираното през третото тримесечие на миналата година.

През 2021 г. и 2022  г. очакванията на БНБ за растежа на реалния БВП са ревизирани в посока по-нисък растеж спрямо предходната прогноза. Снижени са и очакванията за частното потребление.

По-ниски темпове на растеж в сравнение с предходната прогноза се очакват и при инвестициите в основен капитал през 2021  г. и 2022  г. Това се дължи най-вече на по-слабия растеж на публичните инвестиции поради преобладаващото увеличение на текущите разходи на правителството през 2021  г., свързани с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19, и допускането за изместване на част от капиталовите разходи на правителството за годините отвъд прогнозния хоризонт.

През периода 2021  –  2022  г. приносът на нетния износ за растежа на реалния БВП е по-висок в текущата прогноза спрямо прогнозата от септември. Това е в съответствие с актуалните допускания за по-силен растеж на външното търсене на български стоки и услуги.

„Прогнозата ни за общата инфлация в края на 2020 г. и 2021 г. е почти без изменение спрямо макроикономическата прогноза от септември, докато в края на 2022  г. прогнозираният темп на нарастване на потребителските цени е понижен“, обясняват от БНБ.

От централната банка залагат допускане в прогнозата си за по-силно нарастване на цените на петролните продукти и храните на международните пазари през 2021  г., последвано от слабо поевтиняване на тези суровини през 2022  г. За сравнение допусканията в прогнозата от септември 2020  г. предполагаха по-плавно и продължително възстановяване на международните цени в рамките на прогнозния хоризонт. Динамиката на базисната инфлация остава близо до тази от предходната прогноза.