Процедурата на дяловия инструмент на Фонд на фондовете привлече рекорден интерес

Двадесет и четири са заявленията за участие в първата обявена процедура за дялов инструмент на Фонд на фондовете за 2021-2027

17:20 | 23 февруари 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Рекорден брой от двадесет и четири заявления са получени за управлението на 100 млн. евро в подкрепа на българските стартъпи чрез „Фонд Предприемачество“ – първата обявена процедура за дялов инструмент на Фонд на фондовете за програмен период 2021-2027, става ясно от сайта на организацията.

Днес оценителната комисия по обществената поръчка е отворила получените заявления за участие по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд Предприемачество, финансиран със средства по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, разделена на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Ранен етап с размер на публичния финансов ресурс от 30 млн. евро“; Обособена позиция II с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Рисков капитал с размер на публичния финансов ресурс от 30 млн. евро“; Обособена позиция III с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Растеж с размер на публичния финансов ресурс от 40 млн. евро“.

„Фонд Предприемачество“ е структуриран като три инвестиционни фонда – „Ранен етап“, „Рисков капитал“ и „Растеж“, чрез които ще се осигуряват дялови и квази-дялови инвестиции за предприятия във всички етапи на развитие от идеен проект и концепция до зряла фаза и установени бизнес модели. Предоставеният публичен ресурс е в общ размер от 100 млн. евро, като се очаква посредством привлеченото допълнително съфинансиране от частни инвеститори общата сума да достигне близо 126 млн. евро. Целта е ресурсът да бъде достъпен за компаниите от началото на 2025 г., така че да се осигури период за инвестиране от 5 години. Инструментът ще бъде силен катализатор за българската стартъп и иновационна екосистема, ще постигне приемственост с вече съществуващите на пазара фонд мениджъри по ОПИК 2014-2020 и ще осигури създаването на нови стартиращи бизнеси и последващо развитие на вече подкрепеното портфолио от инвестиции.

След отваряване на заявленията ще се извърши проверка на кандидатите за съответствие със заложените критерии за подбор. Кандидатите, допуснати до следващия етап в процеса по подбор, ще получат покана за предоставяне на първоначални оферти. Критериите за възлагане се базират на обективна комплексна оценка на офертите получени от всички кандидати, която обхваща три основни компонента: опит с реализирани инвестиции и осъществени изходи, план за управление и финансова оценка.