НСИ коригира надолу данните за българската икономика

БВП на страната е нараснал с 4% на годишна и 0,8% на тримесечна база

14:30 | 7 септември 2022
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Растежът на българската икономика е продължил низходящата си тенденция поради войната в Украйна, газовата криза и високата инфлация. Коригираните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) публикувани днес показват, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 4% на годишна и с 0,8% на тримесечна база.

Експресните оценки на НСИ показваха 4,8% ръст на годишна база и 1,1% повишение на тримесечна. 

По този начин се запазва тенденцията към забавяне на икономическия растеж, след като за първото тримесечие е отчетено повишение на БВП от 4,2% на годишна база, през четвъртото на миналата година - от 5%, а през третото на 2021 г. - от 5,3%. Сходен модел следва и забавянето на тримесечна база.

Структура на брутната добавена стойност по икономически сектори през вторите тримесечия на 2021 и 2022 година, %. Източник: НСИ

През второто тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 38,962 млрд. лв. по текущи цени. Така на човек от населението се падат по 5708 лв. При среден за тримесечието валутен курс БВП възлиза на 21,214 млрд. долара и съответно на 3108 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 19,921 млрд. евро, като на човек от населението се падат по 2918 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие възлиза на 33,972 млрд. лв. по текущи цени.

Нарастват относителните дялове на аграрния сектор (с 0,4 процентни пункта до 4%) и на индустриалния сектор (с 5,1 пр. пункта до 32,3%), докато относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до 63,7% от 69,2% през второто тримесечие на миналата година.

Компоненти на крайното използване на БВП през вторите тримесечия на 2021 и 2022 година, %, Източник: НСИ

През периода брутната добавена стойност се повишава с 4,5% на годишна база и с 0,7% на тримесечна база, като растежът се определя от увеличение в повечето основни сектори, докато в строителството е регистриран спад от 16,4% на годишна база.

През второто тримесечие за крайно потребление се изразходват 74,5% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16,7% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.