Ръстът на икономиката е бил 4% за първото тримесечие

През май НСИ очакваше през първото тримесечие на 2022 г. БВП на България да нарасне с 4.5%

17:30 | 8 юни 2022
Обновен: 19:01 | 8 юни 2022
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

През първото тримесечие на 2022 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 4% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

През май НСИ очакваше през първото тримесечие на 2022 г. БВП на България да нарасне с 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.0% спрямо четвърто тримесечие на 2021 г.

По предварителни данни произведеният БВП през първото тримесечие на 2022 г. възлиза на 32.807 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4800 лв. от стойностния обем на показателя. 

През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.1%, като намалява с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 9.8 процентни пункта до 36.3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 61.6% при 71.3% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2022 г. се изразходват 81% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 12.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с увеличение от 30.6% и крайното потребление с увеличение от 5.2%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги - с 13.5% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.