НСИ: Бизнес климатът в страната се влошава за пореден месец

Все повече мениджърите във всички стопански сфери прогнозират нарастване на цените през следващите три месеца

13:35 | 29 ноември 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

През ноември стопанската конюнктура в страната се влошава за четвърти пореден месец в резултат на влошаване на нагласите в повечето наблюдавани сектори - търговия на дребно, сфера на услугите и строителството, като подобрение се наблюдава единствено в промишлеността.

Все повече мениджърите във всички стопански сфери прогнозират нарастване на цените през следващите три месеца.

Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата се понижава през ноември с 2,2 пункта спрямо октомври, когато се понижи с 2,3 пункта, като бележи понижение за четвърти пореден месец.

По този начин показателят на стопанската конюнктура продължава да отстъпва от върховете, достигнати в края на пролетта и началото на лятото на 2021 г., когато индексът успя да се възстанови от рекордните дъна през март и април 2020 г. (по време на първия пандемичен локдаун).

С понижението си през ноември индексът върна под неговото дългосрочно осреднено ниво за втори преден месец.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през ноември с 3,2 пункта след понижение с 3,9 пункта през октомври, като последната анкета на НСИ отчита по-благоприятни оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състояние на предприятията. Като лека намалена обаче се оценява настоящата производствена активност, при по-умерени прогнози и за дейността през следващите три месеца.

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната.

По отношение на продажните цени в промишлеността се увеличава делът на мениджърите, които прогнозират нарастване на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца, като този дял достига 22,4%.

През ноември 2021 г. показателят "бизнес климат в строителството" спада с 4,1 пункта спрямо октомври, когато стабилизира на новото месец по-рано, като има влошаване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени спрямо октомври, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-песимистични.

Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като последната анкета на НСИ отчита нарастване на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени нараства делът на строителни предприемачи, които продължават да очакват продължаващо ценово повишение през следващите три месеца.

През ноември съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада рязко с 8,4 пункта спрямо октомври, когато се понижи с 1,4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Последната анкета на НСИ регистрира и по-песимистични прогнози както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната икономическа среда, посочена от 75,6% от предприятията, следвана далеч назад от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Нараства делът на търговците на дребно, които очакват увеличаване на цените през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава през ноември с 4,7 пункта след спад с 2,1 пункта през октомври в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия. По-негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като през последния месец има засилване на тяхното отрицателно въздействие.

Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата отчита, че мениджърите очакват продължаващото тяхно повишение през следващите три месеца.

Трябва да се има предвид, че влошаването на стопанската конюнктура в нашата страна през ноември е на фона на е продължаващата четвърта вълна на коронавирусната пандемия и идва на фона на растяща инфлация не само у нас, но и в глобален план, дължащата се в най-голяма степен на силен ръст на енергийните цени (електричество, природен газ и суров петрол) и на недостиг на суровини и материали за производството.