Икономиката е нараснала леко през третото тримесечие

В номинално изражение БВП достига 35.577 млрд. лв., а реализираната добавена стойност е 30.652 млрд. лв.

13:36 | 16 ноември 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

През третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 0.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни на Назионалния статистически институт.

Според експресните оценки в номинално изражение БВП достига 35.577 млрд. лв., а реализираната добавена стойност е 30.652 млрд. лв.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 74.9%, което в стойностно изражение е 26.633 млрд. лв. Бруто капиталообразуването е 7.235 млрд. лв. и заема 20.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

На годишна база крайното потребление расте с 5.1%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3% през третото тримесечие по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12.5%, а вносът нараства с 11.1%.

В сравнение с периода април-юни икономиката нараства с 0.9%, а брутната добавена стойност нараства с 1.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.8%.