Чиста енергия

Сряда, 21:00 часа
Водещ: Вероника Денизова

Как България да запази традиционната си роля на енергиен износител в региона

Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП, в "Чиста енергия", 06.12.2023

14:00 | 7 декември 2023
Обновен: 15:44 | 7 декември 2023
Автор: Галина Маринова

България е традиционен износител на електроенергия в региона. За да поддържаме тази роля, трябва да поставим силен акцент върху свързаността на електропреносната мрежа в региона и в България. Когато говорим за енергийна стратегия, такива има много написани в България, но тук въпросът по-скоро не е самата стратегия като такава, а планът за нейното изпълнение. Това е нещото, което липсва. Трябва да работим в посока развитие на един план, за да можем реално да гарантираме сигурност в енергетиката на България и, разбира се, достъпни цени. Това каза Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП, в предаването „Чиста енергия“ на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Вероника Денизова.

Миналия месец евродепутатът организира конференция на тема „Енергийна стратегия на България - план за енергийна сигурност“, която се проведе в Народното събрание. В нея взеха участие представители на правителството, депутати, мениджъри от сферата на енергетиката и на индустрията. Участниците се обединиха около мнението, че България се нуждае от ясен план за действие в енергийната политика в близко и далечно бъдеще, с който да се постигне висока добавена стойност в икономиката.

Целта беше да покажем едно обединено крило на всички хора, които са пряко заинтересовани встрани от сферата на енергетиката, като това включва представители на изпълнителна, законодателна и европейска власт, а също и представители на индустрията, на синдикатите, на академичния сектор, НПО сектора и всички енергийни експерти, за да покажем ясно, че когато става въпрос за такъв тип теми, ние трябва да имаме много обединена и рационална позиция“. 

В рамките на конференцията се очертаха три ключови компонента, за да може този план да бъде успешен. На първо място той трябва да е дългосрочен - когато говорим за енергетиката, е необходима една дългосрочна визия, подчерта Пенкова. „Дългосрочността трябва да отговаря на въпросите какво, кога и колко, тоест какъв ще е енергийният микс на България за следващите десет, двайсет, трийсет години. Тоест, кои ще са основните й, ключови източници на енергия, какво трябва да се инвестира в тях, къде трябва да се построят и колко са мощностите, които са необходими от всеки един от тях“. 

„На второ място планът изисква политическа воля, последователност и приемственост. Тоест, когато отговорим на всички тези въпроси, ние трябва да следваме тези решения, независимо от партийната принадлежност на правителството, независимо от промените или ако има нестабилност или повече промени в политическата система“. 

Не на последно място е кадровата база. Не можем да градим енергетика, ако не гарантираме, че имаме подготвени кадри и специалисти, които могат да изградят и да поддържат тази енергийна система за в бъдеще, допълни политикът. 

Стратегията до 2050 година дава необходимата основа, категорична бе събеседничката. „Прави впечатление силният акцент по отношение на необходимостта от ясен план за базовите енергийни източници - в случая ядрената енергетика. Там има ясно очертана необходимостта от нови ядрени мощности. Поставя се силен акцент върху енергийната ефективност, което е ключово, защото начинът, по който консумираме енергия, е един от способите, по които ние можем да гарантираме и достъпност на домакинствата“. 

„Да, посоката е правилна, но до момента, в който няма политическа ангажираност, че ще се спазва, не можем да разчитаме на тази стратегия. Тя далеч не е първата“. 

На въпроса кои са сферите, в които България има конкурентно предимство в енергетиката и как можем да ги използваме, за да постигнем по-голяма добавена стойност за икономиката и да постигнем тези цели, които си поставяме в енергийния преход гостенката каза, че България има „силноотредена роля по отношение на водещите държави в две направления“. „От една страна е високото ниво на експерти в ядрения сектор и високите стандарти на безопасност, които ние спазваме. Ние сме една от ключовите държави в европейските дискусии и това трябва да продължи, да се запази и да продължим да инвестираме и човешки и финансов капитал в сектора“.

“Когато говорим за необходимост от балансиран микс, не можем да пренебрегнем и възобновяемите източници на енергия, но тук отново се лутаме и няма ясна стратегия кои са ключовите, на които трябва да наблегнем. Защото се говори за фотоволтаици, за слънчева енергия, за енергия от вятър. Това са възможности, но нашата държава има и доста сериозни дадености по отношение на геотермална и хидроенергия, които биха дали доста по-сериозно конкурентно предимство на нашата страна“. 

Не на последно място България е традиционен износител на електроенергия в региона. За да поддържаме обаче тази роля, трябва да поставим силен акцент върху свързаността на електропреносната мрежа в региона и в България, защото тя има доста сериозна необходимост от обновяване и поддръжка, подчерта гостенката. „Със сигурност това е тема, която се поставя доста активно и в рамките на Европа в момента - свързаността на електропреносната мрежа, за да може държавите, които произвеждат повече енергия в дадени моменти, особено когато говорим за възобновяемите енергийни източници (знаете, че те са сезонни) тази енергия да може да се разпространява и в други части на Европа“. 

Относно иновациите в сектора Пенкова каза, че академичният сектор в България, както и иновативните компании от типа стартъпи работят доста активно в сферата. „Въпросът е да се намерят и правилните сътрудничества на европейско ниво, тъй като е наивно да мислим, че която и да е държава в ЕС сама може да постигне нивата на конкурентност, които ще й гарантират място на глобалните пазари. Насърчаването на европейското сътрудничество е ключово“.

„Има достатъчно много специалисти и иновативна мисъл в Европа, но те трябва да се съсредоточат правилно. Да вървим в една посока, а не да има конкурентност помежду ни в рамките на съюза“. 

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Чиста енергия" може да гледате тук.