Made in Green

Понеделник, 21 часа
Водещ: Роселина Петкова

Зелен речник: Какво е "ESG"?

Радко Ковачев, експерт финансова и нефинансова отчетност, "Made in Green", 11.12.2023 г.

22:00 | 11 декември 2023
Обновен: 13:23 | 12 декември 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Под акронима ESG се крият 3 основни аспекта: екологичен, социален и управленски. Във всеки един от тях има и съответни подтеми, изтъква Радко Ковачев, експерт финансова и нефинансова отчетност в интервю на Милен Симеонов за рубриката "Зелен речник" на предаването "Made in Green" с водеща Роселина Петкова.

Ковачев разказва, че в екологичния аспект фигурират много подтеми, но трите най-значими са климатични промени, загуба на биоразнообразие и замърсяване. Ако говорим за социалния аспект, тук той откроява взаимоотношенията на всяка една организация с всички заинтересовани страни - служители, доставчици, клиенти, потребители. По думи на госта за потребителите е изключително важно дали компанията произвежда качествен продукт, дали е безопасен, дали в производствения процес се уважават правата на служителите, дали процесите на работа са обезопасени. Що касае управленският аспект, той касае какви са политиките и практиките на ръководството на една компания, каква е нейната данъчна стратегия, как се формира заплащането и т. н. „Това е базата, от която може да се развива всяка една друга дейност в предприятието. Тоест бих казал, че този аспект е изключително важен за да имаме екологичните и социалните фактори.“, обяснява гостът.

"Защо бизнесът трябва да прилага ESG? Защото това е най-естественото нещо, което може да направи. Той трябва да взима предвид хора, планета и печалба, а не само едно от тези, когато организира своята дейност."

Ковачев изтъква, че ESG практиките са многобройни. На въпроса какви са необходимите инвестиции в тези практики, гостът посочва на първо място времето, което всички, работещи в едно предприятие трябва да отделят, за да обсъдят какви са екологичните и социални рискове и особености на тяхната дейност. Освен време според Ковачев е необходимо и да се инвестира в технологии, които да улесняват и подобряват процеса.

Целия коментар може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "Made in Green" може да намерите тук.