Made in Green

Понеделник, 21 часа
Водещ: Роселина Петкова

Градското земеделие носи различни ползи - много повече от обикновено хоби

Константин Узунов, фондация ''Приложни изследвания и комуникации'', "Made in Green", 22.05.2023

21:35 | 22 май 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Градското земеделие не е ново явление, това е неговата естествена нужда да бъде в контакт с природата, където и да се намира - в случая градска среда. Това не трябва да се разбира само като отглеждане на растения и храна, защото то включва пчеларство и отглеждане на дребни животни в градски условия. То може да бъде бизнес дейност включително има място за новите технологии и за иновации, а има и много силен социален аспект- то сближава хората, раздвижва ги, кара ги да споделят опит, подобрява връзката между поколенията, тъй като по- възрастните предават своя опит и знание на по-младите. Това каза Константин Узунов, фондация ''Приложни изследвания и комуникации'', в предаването "Made in Green" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

Градското земеделие може да се разглежда и като отглеждане на вертикална градина в домашни условия. Узунов обясни, че фондацията е разработила наръчник, чрез който всеки може да изгради такава градинка у дома си, като минималната стойност за нея би била около 200 лв. 

"Материалите са достъпни навсякъде в големи строителни магазини. Ние сме разработили 4 варианта на такъв тип градинки, те са базови могат да бъдат надграждани, но идеята е че всеки може да пробва и да разбере дали е за него.", обясни той. 

Константин Узунов изтъкна, че човек трябва да подхожда с отношение като отглежда живи растения, тъй като всяко едно има своите изисквания към светлина, топлина, влажност , почва и прочие. 

CityZen е международен проект, стартирал през 2019г. , който цели да изследва добрите практики в градското земеделие, да ги популяризира , евентуално да излезе с препоръки към различни институции, към бизнеса и към гражданите за това какви са ползите и как могат да се случват различните проявления у нас. Узунов подчертава, че с този проект той цели да постави началото на градското земеделие и се надява, че инициативността няма да престане след края му.

''Ние сме с акцент в София, но разбира се това не е изолирано явление. По естествен начин градското земеделие се случва навсякъде и дори не е нужно да се използват високи технологии. То може да се прояви в най-обикновена градинка в междублоково пространство, вертикална градинка в домашни условия или покривно земеделие в бизнес сграда, така че наистина няма ограничения.'' , разказва Константин Узунов.

Оказва се, че градското земеделие може да бъде в много добра симбиоза с други дейности, като строителството например и би могло да бъде заложено още при проектирането на такъв вид проекти, с което се постига и главната му цел - устойчивост.

''Хубавото е, че в България вече се говори повече по тази тема, а Софийска община са партньор по проекта. Те прегърнаха идеята, екипът им беше активно въвлечен в различните дейности по проекта и наистина до колкото им позволяват усилията, се опитаха да прокарат мерки и възможности за бъдещото му развитие.'' 

Узунов ни определя като ''една от държавите с повече зеленина'' и е убеден, че при едно правилно планиране още на етап нови проекти може да залегне градското земеделие.

CityZen е в партньорство с държави като  Германия, Гърция, Португалия и Испания, където проектът е приет топло поради чувствителността към темите за климат и околна среда. Тъй като в основата на проекта е и обменът на опит, Узунов дава пример с Португалия, където се прилага пермакултура и с минимално количество водни ресурси се създава микроклимат между растенията, които се засаждат и отглеждат по такъв начин, че всяко едно допринася за благото на другото. В Испания пък темата за градското земеделие е засегната в учебния матирал на около 65 училища.

И в двете гореспоменати държави обаче климатът се различава от нашия затова Константин Узунов изтъква, че държави с климат, близък до нашия или такива с по-неблагоприятен такъв, наблягат на модерните технологии.

"Разбира се този тип технологии не целят да изместят традиционните начини, а по-скоро да ги допълнят и където няма възможност да осигурят такава." 

Според Узунов градското земеделие трябва да залегне в плановете и стратегиите на отделните общини, с което да се наберат необходимите за него механизми.

За да популяризират темата от екипа на фондацията създават наръчник за добри практики, който включва опита от различни държави, съвети, препоръки към управляващите, касаещи предизвикателствата на ''занаята'' и как могат да бъдат адресирани. Наръчникът е достъпен на сайта на фондация ''Приложни изследвания и комуникации''.

Повече по темата и как условията на въздуха и почвите влияят на качеството на продуктите, може да видите във видеото.

Всички гости на предаването "Made in Green" може да гледате тук.