Made in Green

Понеделник, 21 часа
Водещ: Роселина Петкова

Бизнесът е отговорен за много от екологичните проблеми, но е и шанс за решаването им

Виолетка Минкова, Регионален ръководител "Корпоративни партньорства" WWF, в "Made in Green", 10.04.2023

22:55 | 10 април 2023
Обновен: 22:56 | 10 април 2023
Автор: Галина Маринова

Устойчивите решения за бизнеса в ЦИЕ са необходими, но са свързани с инвестиции, иновации, а също и със стимулация и мотивация от страна на правителствата, както и много образование и комуникация по отношение на обществото. Бизнесът и човешката дейност са едни от основните причини за съществуването на проблеми и дисбаланс в природата, но именно компаниите могат да решат тези проблеми. Това коментира Виолетка Минкова, Регионален ръководител "Корпоративни партньорства" WWF, в предаването "Made in Green" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова. Минкова гостува в предаването по повод новосъздадената платформа на WWF - "The future of Business".

"Направихме тази платфома зараади интереса, който получихме, на всички пазари от Централна и Източна Европа. Интерес, пробуден от една страна от нуждата на бизнеса да търси нови модели, да търси информация за това как да бъде част от прехода и да се трансформира. От друга страна видяхме интерес от редица институции, включително образователни, които търсят от нас информация". 

С платформата се цели от една страна да се дадат ресурси и инструменти, с които бизнесът да може да замери своя отпечатък и да намери информация къде и как това може да се случи, а от друга страна да се покажат добри модели и практики, както от света, така и от нашия регион, сподели гостенката. "Това са модели, които са приложими, не само за големи корпорации, но и за малки и средни предприятия". 

Сред компаниите в Централна и Източна Европа има интерес огромен, глад за информация и желание зеленият преход да се случи, категорична бе Минкова. Според нея причините са, че от една страна чисто регулативно публичните компании и финансовите институции се нуждаят от това да измерят своя отпечатък, да си поставят цели. Те трябва да бъдат научно обосновани и да се импементират стратегии и практики, които да намалят отпечатъка и да подпомогнат да минем този преход, който е така необходим, но изглежда труден. "Скоро, надявам се, и всички компании ще ги последват". 

"Призовавам компаниите в България, които смятат, че вече изпълняват такива или са на път, за да ги представим". 

Първата стъпка, която компанията трябва да направи по пътя към устойчивост, е да се обърне към себе си и да измери реалния си отпечатък върху природата. Това включва не само сградата, транспорта, а цялата верига на доставките на компанията, обясни събеседничката. "Тази ключова стъпка, според новото законодателство на ЕС, което се очаква да влезе в сила, вече ще има еднакви мерни единици и подход на измерване. Много големи компнии през последните години доброволно поставяха и замерваха цели, които обаче бяха мерени по различни методологии и различни единици". 

"Нужни са общи критерии и стандарти. Ако първата стъпка е да замериш и да заявиш в обществото какъв е отпечатъкът ти. Втората стъпка е да се заложат адекватни и амбициозни цели, като много ясно е доказана бизнес логиката. Освен ползи за природата, това носи и чисто финансови ползи за компанията. Този комплект от стъпки по залагането и изпълнението на цели трябва да бъде разлят във всички нива на компанията, а не да бъде приоритет само на определен отдел". 

WWF има "много интересни възможности да помогне", добави Виолетка Минкова. "Ние сме част от коалиция учени - т.нар. "Инициатива за базирани на науката таргети", която се опитва да постави еднаква методология, амбициозни цели на компаниите, които влизат в нея доброволно". 

"Третата стъпка е свързана с това компаниите да инвестират в проекти, които намаляват или компенсират техния отпечатък. Но това се случва, само когато първите две стъпки са изпълнени. В противен случай наблюдаваме класическите практики на "зелено измиване". 

Трябва да има механизми. Не трябва да очакваме само от потребителя да чете, да информира, за да подкрепя устойчиви брандове, въпреки че много хора го правят и внимателно подбират услугите и продуктите, които ползват, подчерта регионалният ръководител "Корпоративни партньорства" във WWF. "Миналата седмица Европейската комисия внесе за обсъждане директива, която цели да се улавят и да бъдат наказвани под различни форми такъв тип практики за подвеждане на потребителите". 

Оптимист съм за нашите държави и България, защото виждаме все повече млади хора, които правят собствени кампании в училищата, където учат, имат групи в социалните мрежи и смятам, че обществото се променя, каза гостенката. "Бизнесът е един от основните факори за съществуването на проблеми и дисбаланс в природата. Финансовите институции, например, финансират бизнеси, които унищожават екосистемите, от които те всъщност зависят". 

"Последните статистики сочат, че пуличните компании в света допринасят за повече от 40% от въглеродните емисии, а хранителната индустрия отговаря за изчезването на над 50% от изчезващите 42 000 видове. Това са земеделие, селскостопанки дейности. Те са и голямата възможност за решението на проблема". 

В последно време много ясно се формулира и бизнес логиката на решенията за устойчивост и зелен преход и как те трябва да имплементират и за това се вижда голям оптимизъм, че това ще се случи, добави Минкова.

"Предизвикателствата в ЦИЕ са свързани с това, че са нужни нови модели и иновации. Енергията е ключов елемент в това. Трябва ни енергия от възобновяеми източици, а тя все още е много малък процент. Трябват ни решения за рециклиране. Всичко това е свързано с финансиране и не на последно място знания, ноу хау и подготвени кадри. Предизвикателствата са големи, има ги, но виждаме, че не можем да останем на едно място, а трябва да се движим напред". 

Относно ESG критериите и начините за подобряване на нефинансовата отчетност на компаниите гостенката каза, че действията на ЕК в тази посока се опитват да урегулират именно единния подход, единната таксономия, за да могат нещата да бъдат измервани и анилизиарни. В тази посока се работи и съвсем скоро ще видим резултат. Ако публичните компания и финаносвите институции са първите, които имплементират тези мерки, обсъждат се такива и за малките и средните компании. Така че, това предстои. 

Малките и средните компании ще се затруднят в прилагането на новите критерии за ESG, предвид по-ограничените финансови средства, с които разполагат. Точно за това създадохме и платформата The future of business и това, което целим е да предоставяме ресурси и знания и да се опитваме да свързваме хората и компаниите, за да обменят опит. 

Къде и до кога може да се види изложбата на WWF, която е част от дългосрочна кампания за опазване на биоразнообразието в България? 

Вижте целия коментар във видето. 

Всички гости на предаването "Made in Green" може да гледате тук.