Европейските банки се стремят към въглеродна неутралност, но нямат план за това

ЕЦБ принуждава банките да подобрят разбирането си за рисковете, които се крият в изменението на климата

12:37 | 20 октомври 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Няколко европейски банки са обявили цели за въглеродна неутралност до средата на века, без да имат план да намалят експозицията си към замърсяващите индустрии до 2030 г., пише Bloomberg.

Европейската централна банка е по-фокусирана върху това, което банките искат да постигнат на всеки пет години до 2050 г., според члена на Изпълнителния съвет Франк Елдерсън.

„Банките систематично не успяват да установят ясна връзка между заявените им цели за въглеродни емисии за 2050 г. и техните конкретни действия в настоящата и средносрочната перспектива“, каза Елдерсън в реч във Виена в сряда.

Той също така повтори призива европейските банки да бъдат задължени по закон да имат цели, които са в съответствие с тези, определени в Парижкото споразумение от 2015 г. за намаляване на въглеродните емисии.

ЕЦБ принуждава банките да подобрят разбирането си за рисковете, които се крият в изменението на климата, както по отношение на екстремни климатични условия, така и потенциални загуби от заеми на замърсяващи компании, които биха могли да затворят. Следващата година ЕЦБ ще проведе стрес тест и планира постепенно да налага на банките, които са прекалено изложени на риска от климата, по-високи капиталови изисквания.

Елдерсън също предложи „кратък преглед“ на констатации от оценката дали банките отговарят на очакванията на ЕЦБ за климата:

Около половината адаптират своите механизми за управление, а някои са разработили „цялостни табла за управление“ за оценка на климатичните и екологичните рискове при отпускане на кредит;

Някои затягат критериите, които използват за отпускане на заеми, а други измерват и разкриват въглеродните емисии, свързани с техните заеми;

Само една четвърт са определили ключови показатели за насочване на бизнеса си по отношение на фактори като отпускане на зелени заеми или експозиция към високовъглеродни сектори;

Дузина банки са започнали да подравняват портфейлите си, да определят показатели и да обмислят как да приведат стратегията си в съответствие с Парижкото споразумение, като същевременно избягват прекомерното натрупване на рискове от прехода.