ЕС готви „зелен списък” за инвестиции

Под въпрос е дали природният газ ще влезе в категорията устойчиви инвестиции

12:40 | 17 април 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Еврокомисията ще представи следващата седмица първата част от списъка на „зелената таксономия“ на енергийните източници и технологиите, които ще бъдат обозначени като устойчиви инвестиции, но остава въпросът за включването на природния газ, съобщи АФП, цитирана от БГНЕС.

Системата за класификация, която ще бъде публикувана в сряда, е предвидена в споразумение от 2019 г. между държавите-членки и Европейския парламент, предназначено да определи трайни икономически дейности и зелени финанси.

То се стреми да дефинира това, което ЕС би сметнал за устойчиво, докато се придвижва към целта Европа да стане неутрална по отношение на въглеродния диоксид до 2050 г., с критерии, фокусирани върху смекчаване на изменението на климата или подготовка за него.

Второ предложение на комисията трябва да последва по-късно тази година, обхващащо четири други теми - опазване на водните и морските ресурси, кръговата икономика, предотвратяване на замърсяването и биологичното разнообразие - всички част от „Зелената сделка“ на ЕС за постигане на тази амбиция.

За да се счита инвестицията за „зелена“, тя трябва да изпълни една от тези цели, без да наранява никоя от останалите. Предложението е да стане „делегиран акт“, което означава, че става закон, освен ако държавите-членки или Европейският парламент не го отхвърлят.

Но изтичането на списъка на таксономиите на комисията миналия месец предизвика недоволство от неправителствени организации, експерти и членове на ЕП, по-специално заради включването на природния газ като частично устойчив енергиен източник.

Девет експерти, с които се консултира комисията, заплашиха, че ще прекратят сътрудничеството във връзка с възприеманото „иззеленяване“, се казва в писмо, изпратено до комисията и видяно от AФП. Според изтеклата информация за плана на комисията, в него е отбелязано,че електроцентралите, работещи с газ, да бъдат обозначени като „зелени“ като преходни съоръжения до 2025 г., когато те да заменят такива, използващи въглища.

Един от експертите, подписали писмото, Себастиен Годино, икономист от неправителствената организация за защита на околната среда WWF, заяви, че това ще даде "празен чек" на газовите оператори и ще рискува дългосрочна зависимост от изкопаемите горива. "Това предложение може потенциално да създаде пряк стимул за изграждане на още повече централи за когенерация на газ, отколкото вече беше планирано", предупреди Годино.

Зелен евродепутат от Холандия, Бас Ейкхут, заяви: "Електроцентрала, работеща на газ, построена сега, ще остане за 40 години. Така че ви пренася отвъд крайния срок до 2050 г."

В резултат на това "ще възразим" срещу предложението на комисията въз основа на версията, изтекла през март, каза Ейкхут. Няколко източника заявиха, че правителствата на Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург и Испания са написали съвместно писмо до комисията, за да изразят възражението си срещу включването на газ в таксономията.

Годино отбеляза, че докато природният газ отделя по-малко въглероден диоксид от въглищата, той също така отделя метан. Други точки на разминаване са подхода на комисията към горските стопанства и дърводобива, смятан от някои за недостатъчно строг, и той автоматично класифицира биоенергията като трайна, дори когато биомасата, която използва, идва от специални земеделски земи.

Френски уебсайт за новини Contexte заяви в четвъртък, че комисията е принудена да преразгледа документа си и може да се върне към обикновен законодателен процес, който ще бъде много по-дълъг. Комисията не потвърди това. Източник от ЕС каза, че текстът, който трябва да представи, е "все още в процес на разработка" и подчерта колко технически е той.

"В момента говорим за общ подход към газа. Необходими са допълнителни анализи", каза източникът.