Генеративният AI ще засегне 300 милиона работни места в големите икономики

Технологията може да повиши глобалния БВП със 7%, но също така рискува да създаде „значителни смущения“

19:45 | 28 март 2023
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Последните открития в областта на изкуствения интелект могат да доведат до автоматизиране на една четвърт от работата, извършена в САЩ и еврозоната, според изследване на Goldman Sachs.

Инвестиционната банка заяви в понеделник, че „генеративните“ AI системи като ChatGPT, които могат да създават съдържание, което е неразличимо от човешката продукция, могат да предизвикат бум на производителността, който в крайна сметка ще повиши годишния глобален брутен вътрешен продукт със 7% за период от 10 години.

Но ако технологията изпълни обещанието си, тя също ще доведе до „значителни смущения“ на пазара на труда, излагайки еквивалента на 300 милиона работници на пълен работен ден в големите икономики на автоматизация, според Джоузеф Бригс и Девеш Коднани, авторите на доклад, цитиран от Financial Times. Юристите и административният персонал биха били сред тези, изложени на най-голям риск да бъдат съкратени.

От Goldman Sachs изчисляват, че приблизително две трети от работните места в САЩ и Европа са изложени на някаква степен на AI автоматизация, въз основа на данни за задачите, които обикновено се изпълняват в хиляди професии.

Повечето хора биха видели по-малко от половината от работното си натоварване автоматизирано и вероятно ще продължат да работят, като част от времето им ще бъде освободено за по-продуктивни дейности.

В САЩ това трябва да важи за 63 процента от работната сила. Други 30 процента, работещи на физически или външни работни места, няма да бъдат засегнати, въпреки че работата им може да е податлива на други форми на автоматизация.

Но около 7 процента от работниците в САЩ са на работни места, където поне половината от задачите им могат да бъдат извършени от генеративен АI и са уязвими на заместване.

Goldman каза, че изследването им сочи подобно въздействие в Европа. На глобално ниво, тъй като ръчната работа е по-голям дял от заетостта в развиващия се свят, се изчислява, че около една пета от работата може да бъде извършена от AI – или около 300 милиона работни места на пълен работен ден в големите икономики.

Докладът ще разпали дебат относно потенциала на AI технологиите както за съживяване на забавящия се растеж на производителността на богатия свят, така и за създаване на нова класа лишени от възможности админитративни работници, които рискуват да претърпят съдбата, подобна на тази на работниците в производството през 80-те години.

Оценките на Goldman за въздействието са по-консервативни от тези на някои академични проучвания, които включват ефектите от по-широк набор от свързани технологии.

Статия, публикувана миналата седмица от OpenAI, създателят на GPT-4, установи, че 80 процента от работната сила в САЩ могат да видят поне 10 процента от задачите си, изпълнявани от генеративен AI, въз основа на анализ на човешки изследователи и AI на компанията.

"Европол" също предупреди тази седмица, че бързият напредък в генеративния AI може да помогне на онлайн измамниците и киберпрестъпниците, така че „AI . . . може да се превърне в ключов криминален бизнес модел на бъдещето”.

Goldman Sachs каза, че ако корпоративните инвестиции в AI продължат да растат със същия темп като инвестициите в софтуер през 90-те години, само инвестициите в САЩ могат да достигнат 1% от БВП на САЩ до 2030 г.

Оценките на Goldman се основават на анализ на американски и европейски данни за задачите, които обикновено се изпълняват в хиляди различни професии. Изследователите предполагат, че AI ще може да изпълнява задачи като попълване на данъчни декларации за малък бизнес; оценка на сложна застрахователна претенция; или документиране на резултатите от разследване на местопрестъплението.

Те не предвиждат AI да бъде възприет за по-чувствителни задачи като издаване на съдебно решение, проверка на статуса на пациент в критично състояние или изучаване на международни данъчни закони.