ЕК предлага да принуждава фирми да работят за нуждите на съюза при кризи

ЕК също така иска повече правомощия за избягване на затварянето на вътрешните граници на ЕС и забраните за износ

07:58 | 2 септември 2022
Обновен: 08:00 | 2 септември 2022
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейската комисия иска правомощията да принуждава компаниите да изпълняват поръчки първо в рамките на Европейския съюз по време на криза или рискуват глоби.

Според проектодокумент, пише Джулиан Дойч от Bloomberg News, „комисията може, при изключителни обстоятелства“, да изиска от компаниите да приемат такива приоритетни поръчки на „стоки, свързани с кризата“. Ако не го направят, компаниите могат да бъдат изправени пред глоби до „1,5% от средния дневен оборот през предходната стопанска година за всеки работен ден на неспазване“, се казва в проекта.

Комисията трябва да оповести публично предложението в средата на септември. Девет държави от ЕС - включително Белгия, Дания и Холандия - предупредиха това лято, докато се изготвяше предложението, че то може да превиши правомощията на блока.

Планът за Инструмент при извънредни ситуации на единния пазар би дал на комисията много повече правомощия за намеса във веригата на доставки на ЕС при криза. Мотивирано от първоначалния хаос, причинен от пандемията Covid-19, предложението се разглежда вътрешно като еквивалент на ЕС на Закона за производство в отбраната на САЩ.

В предложението се казва, че последните кризи като пандемията и нахлуването на Русия в Украйна са показали колко „крехък“ може да бъде единният пазар и доколко европейската икономика зависи от него.

Това ще стане още по-важно, като се вземат предвид възможни извънредни ситуации, включително „геополитическа нестабилност, изменение на климата и произтичащи от това природни бедствия, загуба на биоразнообразие и глобална икономическа нестабилност“, пише комисията. „Функционирането на единния пазар трябва да бъде гарантирано по време на извънредни ситуации.“

Комисията вече включи подобни идеи, когато предложи Закона за чиповете на ЕС по-рано тази година, за да предотврати потенциалния недостиг на полупроводници.

По-внимателното наблюдение на веригите за доставки ще бъде основна част от плана на ЕС. Както ЕК, така и страните от ЕС ще одитират последователно стратегическите вериги за доставки, за да предотвратят недостиг. В проекта многократно се казва, че ЕС ще защити поверителността на чувствителната търговска информация.

Глоби за нарушения

Точно както ЕК може да има правомощието да глобява компании, които не дават приоритет на поръчките на ЕС, ЕК може също така да глобява компании, които „умишлено или поради груба небрежност“ предоставят невярна или подвеждаща информация. Глобата за непредоставяне на правилната информация не може да надвишава 300 000 евро.

Страните от ЕС може също да бъдат задължени да складират определени артикули, ако е активиран така нареченият „режим на бдителност“. Или ЕК, или 14 държави-членки могат да принудят страна от ЕС да направи това, ако „усилията на съответната държава-членка за постигане на доброволната цел са недостатъчни, но също така са необходими за осигуряване на готовност за потенциална извънредна ситуация на единния пазар“.

Комисията, надграждайки водещата си роля в закупуването на ваксини по време на пандемията от Covid, ще има право да преговаря за стоки, свързани с кризата, ако поне две страни от ЕС поискат това. Страните от ЕС, които участват в съвместната покупка, няма да имат право да купуват артикулите поотделно.

Свобода на движение

Комисията също така иска повече правомощия за избягване на затварянето на вътрешните граници на ЕС и забраните за износ, както се случи в първите дни на пандемията, когато страни като Германия и Франция прекъснаха доставките на лични предпазни средства и Шенгенската зона беше многократно затворена.

Комисията записа в проекта, че страните от ЕС трябва да ограничават свободното движение на хора само ако няма алтернативи. Тези ограничения трябва да бъдат „базирани на доказателства“ и ограничени във времето.

Държавите не могат да предоставят по-щедри правила за пътуване до съседните държави-членки или да направят пътуването ненужно сложно за работниците по време на извънредна ситуация. По същия начин държавите не могат да налагат никакви ограничения за износ в рамките на ЕС на каквито и да е „стоки, свързани с кризата“.

Комисията също така ще може да принуди дадена държава да отмени всички мерки, които засягат свободното движение на стоки, услуги или хора, ако те не са в съответствие със законодателството на ЕС.