Финансов инструмент подобрява развитието на стартиращите компании

Кремена Григорова, експерт „Оперативни програми“ към Фонд на фондовете, в подкаст "Фонд на фондовете: Мисия финансиране"

11:30 | 17 януари 2022
Обновен: 16:29 | 18 януари 2022
Автор: Галина Маринова
Снимка: Pixabay.com
Снимка: Pixabay.com

 

Общият обем на изплатените кредити към крайни получатели чрез финансовия инструмент "Микрокредитиране със споделен риск" възлиза малко над 12 млн. лв., като публичният ресурс е над 9 млн. лв, а 3 млн. лв. е допълнително мобилизираният финансов ресурс от финансовите посредници. Това каза Кремена Григорова, експерт „Оперативни програми“ към Фонд на фондовете, в интервю на Живка Попатанасова за подкаст "Фонд на фондовете: Мисия финансиране". "Подкрепени са общо 416 фирми, като 6 от тях са социални предприятия. (Към 31.12.2021 г. подкрепените компании са вече 484, а усвоеният ресурс - над 14 млн. лв). Твърде малко са социалните предприятия, но пък са успешни. Повечето подкрепени предприятия са на стартиращи предприемачи. Около една трета са на лица от определени  уязвими групи – безработни над 6 месеца, лица с увреждания, младежи, като най-много са младежите". 

"Финансовият инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране при изключително благоприятни условия, за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително и на лица от определени уязвими групи, да подкрепи социалното предприемачество, както и да привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики в сферата на заетостта". 

Микропредприятията, които могат да получат финансиране, са две групи, обясни Григорова. "Едната група са стартиращите и съществуващите социални предприятия, а втората група са начинаещите предприемачи. Това са стартиращи микропредприятия, занаятчии, лица, извършващи свободни професии, регистрирани преди не повече от 5 години към датата на кандидатстване и притежават поне 50% дялов капитал в предприятието, което представляват".

"Финансовият инструмент подкрепя лица, които при равни други условия не биха получили финансиране, защото са считани за прекалено рискови". 

По думите на събеседничката едно от големите предимства на програмата са ниските лихви. "До 90% от всеки кредит са средства от ОП "Развитие на човешките ресурси", а тези средства са безлихвени. Лихва се плаща само върху частта на финансовия посредник. Получава се една среднопретеглена цена и изключително благоприятна лихва. Кредитите са с дълъг срок на погасяване - до 10 години и с възможност за дълъг гратисен период". 

"Сроковете на заемите са от 12 до 120 месеца. Финансирането е от 5000 лв. до равностойността на 25 000 евро, 48 895 лева. Гратисният период за изплащане на главницата по дългосрочните кредити е до две години, като има известни облекчения във връзка с Covid мерките за засегнатите от кризата предприятия". 

 

Какви са другите предимства на финансирането чрез програмата? Какви са инвестициите, за които е предназначено финансирането и в какво фирмите не могат да влагат отпуснатите средства? Какви са успешните примери на компании, които са финансирани? Какви са мерките и облекченията, които са насочени към преодоляване на предизвикателствата, свързани с пандемията? Предвидени ли са специални мерки за предприятията, които са най-засегнати от Covid кризата? Предвижда ли се удължаване на програмата?

Чуйте целия разговор в аудио файла.