Проблемите на кредитните вземания: Трудната комуникация и ниската финансова култура

Янислав Янакиев, изпълнителен директор на Агенцията за контрол на просрочени задължения и адв.Елина Дамянова, в подкаста "Технология на парите"

09:30 | 22 април 2024
Обновен: 11:56 | 23 април 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Основните предизвикателства пред кредитни вземания са свързани с трудната комуникация с клиентите и липсата на финансова култура у хората. Ниското ниво на финансова култура се отразява негативно на кредитния сектор, както и на цялата икономика. В България все още има стигма върху дружествата за просрочени кредити, тъй като съществуват компании, които правят събиранията си с незаконосъобразни методи, което поражда страх у хората, че всички компании биха прилагали този подход, това коментираха Янислав Янакиев изпълнителен директор на Агенцията за контрол на просрочени задължения и адв. Елина Дамянова, в подкаста "Технология на парите" с водеща Вероника Денизова.

На пазара на кредитни вземания се наблюдава подобрение на финансовата култура на потребителите на кредитни продукти, както и намаление на обемите просрочени задължения в последните години, каза Янакиев. Това се дължи до голяма степен на ниските нива на безработица, високата ликвидност в банките у нас и бързият ръст на доходите. След пандемията се наблюдава и желание за развитие на финансовата култура сред хората, което е едно от предизвикателствата на сектора, допълни Дамянова.

Агенцията за контрол на просрочени задължения придобива такъв тип задължения от различни банки, фирми за бързо кредитиране и телекоми, като след това отговаря за техния контрол. Основната функция е да се намери правилното решение за клиентите им, така че да успеят да плащат задълженията си навреме. Гостите обясниха, че се опитват и да подобряват финансовата култура на хората, така че да не изпаднат в това положение отново.

Основните предизвикателства пред работата им са свързани с липсата на финансова култура у хората. Дамянова обясни, важността от работата в посока подобрение на финансовата култура на хората, тъй като това би се отразило благоприятно на икономиката и сектора на кредитирането.

Янакиев допълни, че намирането на комуникация с клиентите е изключително трудна задача, тъй като голяма част от тях не искат да контактуват с Агенцията. Той допълни, че чрез комуникация и с желание от двете страни винаги могат да намерят работещо решение.

Компанията разглежда длъжниците като клиенти, тъй като на първо място тя се опитва да намери правилно решение за конкретната ситуация, като помага на хората да успеят да върнат задълженията си. Гостите обясниха, че ключово за тази задача е да разберат нуждите на клиента, да проявят гъвкавост и нужната комуникация. У нас все още има стигма върху дружествата за просрочени кредити, тъй като съществуват компании, които правят събиранията си с незаконосъобразни методи, което поражда страх у хората, че всички компании биха прилагали този подход. Дамянова обясни, че това не е така и тяхната компания прави всичко възможно за осъществяването на връзка с клиента по коректен и продуктивен начин.

Повече по темата слушайте в подкаста.

Всички издания на подкаста "Технология на парите" може да слушате тук.