Петролен блокчейн 

от Преслав Райков

10:02 | 23 август 2021
Обновен: 10:03 | 23 август 2021
Петролен блокчейн 

Петролна икономика под дигитален натиск

Света продължава да бъде основно движен от петролната икономика, а черното злато остава една от най-широко използваните, търгувани и търсени суровини в икономиката, заемаща голяма част от заобикалящата ни модерна среда. През последните години тази индустрия е под изключително засилен и тежък натиск от желанията за ускорен преход към нисковъглеродна икономика, както и от променящите се социални и климатични ангажименти на обществото. Петролните компании, които през последните 50 години създадоха основната част от световното богатство, днес умело протягат ръка към новите дигитални технологии за да останат масимално адекватни и напредничави в променящата се и динамична среда. Истината е, че през последните 10 години петролната индустрия умело се трансформира от “мръсно” производство, считано за отдавна преминало своя връх и бавно залязващо, в сектор с много висока степен на технологична и информационна интензивност. Петролната промишленост вече успешно разработва и прилага иновативни технологии, като интернет на нещата, изкуствен интелект и машинно самообучение, а през последните 5 години успешно разработва и прилага блокчейн технологиите.

Презокеански хартиен хаос 

И докато на борсите в Женева, Лондон, Сингапур и Ню Йорк сделките с петролни фючърси се случват за части от секундата, а петролни танкери от последно поколение неспирно кръстосват света, сетълмента и потока от документи, регулации и юрисдикции остават изключително неефективни и остарели, бавни, и все по-рискови. Можем да твърдим, че в сферата на добивните и преработващите си операции, петролният сектор е много иновативен и напредничав, но административната и търговска страна на тази индустрия не са се променили съществено през последните 25 години. Администрирането на операциите по добива, преработката и придвижването на петрола все още е изключително сложен, динамичен и особено времеемък процес, ангажиращ огромни финансови и човешки ресурси. Търговията с петрол и петролни продукти често пъти се обслужва от презокеански доставки, които трябва да се съобразят с постоянно променящи се масиви от национални и местни разпоредби, закони, ограничения и правила. В допълнение, повечето от големите сделките с петрол се обслужват основно чрез търговско финансиране, което се осигурява от външни финансиращи агенти и изисква огромен документооборот, което допълнително забавя и оскъпява процесите.

В голяма част от случаите се налага ръчна обработка на много информация между много на брой страни, всеки със свои запис на информация. Това поражда потенциал за грешки, финансови загуби и забавяне, както и възможност за подправяне на данните по веригата и киберпрестъпления. И докато само преди 3-4 години считахме, че единствено военна намеса, държавен преврат или терористичен акт могат да засегнат производтството и търговията с петрол, само преди месец най-голямата петролна компания – Сауди Арамко беше атакувана от хакери, а 1 терабайт високо конфиденциална информация бяха под заплаха.

Блокчейн опростяване

Именно тези предизвикателства накараха петролната индустрия да отправи поглед към иновацията, която стои зад криптовалутите и да се опита да приложи огромният потенциал на технологията в ежедневните си дейности. Още от самото начало на блокчейн модела, петролната индустрия съзря огромният потенциал за приложение. В пълната си комплексност, веригите на доставки, създаването на стойност и сигурността в петролния сектор могат да бъдат значително подобрени чрез прилагането на блокчейн. Ако се постигне опростяване на процесите по администрирането, търговското финансиране, както и по-лесното проследяване и оценка на суровината, петролната индустрия ще постигне голяма ефективност в своите операции. Именно това е и нишата, от която блокчейн започна трансформацията в сектора, а през последните 3 години редица проекти вече успешно прилагат своите решения в практиката, като резултатите са красноречиви. 

Blockchain for Energy и Data Gumbo 

Един от успешните проекти е този на петролният и газов блокчейн  консорциум, който обединява в себе си 10 от най-големите петролни компании - Chevron, ConocoPhillips, Equinor, ExxonMobil, Hess, Marathon, Noble Energy, Pioneer Natural Resources, Repsol  и Shell. Консорциума използва блокчейн платформата Gumbo Net, разработена от Data Gumbo, за да автоматизира и ускори доставките на вода необходима за петролните сондажи и операции. Проекта беше успешно тестван и приложен при 5 от петролните сондажи на Equinor в района на Северна Дакота в САЩ, а резултатите бяха зашеметяващи. Постигна се драстично намаляване на дните за обработка на всички транзакции между производители, доставчици, транспортни компании, както и крайни потребители. От предишните 90-120 дни необходими за обработка, до почти 1 до 7 дни след преминаването към блокчейн. Етапите на обработка спаднах почти двойно, от 16 до 7, като се постигна и изцяло автоматизиран процес без необходимост от човешка намеса. Измерванията на финалните количества вода, както и фактурирането станаха почти 85% автоматично чрез блокчейн процес на данните от различните участници в процесите по доставката. И въпреки, че проекта беше приложен за вода, която се доставя с цистерни и водопроводи, резултатите показват, че може да бъде приложен и за други части от производството на петрол. Планира се следващата стъпка да бъде приложена към иновативно фактуриране на петролните продукти, което да се извършва директно от сензори в петролопроводите и съоръженията за съхранение и транспорт. Това изключително много ще улесни процеса, като спестява неколкократни транзакции между всички по веригата, подобрява сигурността и освобождава капитал от ненужни процеси.

Blockchain for Energy успя да централизира информацията при веригите на доставки, с което постигна значителни подобрения в оптимизирането на оборотния капитал, намаляването на междуфирмената задлъжнялост по веригата, както и осигуряване на финансови транзакции и сътълмент в реално време. В началото на юни тази година Blockchain for Energy сключи стратегическо партньорство с базираната в Калгари (Канада) GuildOne Inc., които са един от пионерите в блокчейн решенията при управлението на джойнт венчър проекти, които са изключително характерни в петролната индустрия. Често пъти такива проекти са трудни за управление поради сложните клаузи, завишеното ниво на разходи, както и потенциални правни проблеми между партньорите. Бъдещата платформа между Blockchain for Energy и GuildOne Inc ще бъде базирана на блокчейн платформата R3 Cordа, разработена на базата на “умните” договори.


VAKT

Още през 2018 базираният в Лондон международен консорциум VAKT Global, с основен акционер един от големите петролни търговци - Gunvor, стартира изключително успешно своята блокчейн платформа за търговия с петрол. VAKT успя изключително бързо да обедини усилията на основните петролни гиганти (BP, Shell, Equinor), както и на вече утвърдени имена в търговията със суровини, като Gunvor, Mercuria и Koch group. Интересното за плотформата е, че успя също да включи и световни финансови гиганти в лицето на Societe Generale, ING и АBN AMRO, които успешно приложиха ноу-хау в процесите по търговско финансиране. 

Основната платформа е разработена върху блокчейн технологията разработена от JPMorgan – Quorum, която използва, като основа версия на етериума. VAKT вече 3 години успешно фасилитира търговски сделки, по които сетълмента и финансиращите операции са извършвани с помоща на блокчейн. Интересно за VAKT, е че не се ограничава само в документалната и бек-офис обработка, а предлага комплексно решение, включващо в себе си и уреждането на търговското финансиране, отново чрез блокчейн решение. 

Започвайки от сделки с петрол от европейския бленд БРЕНТ, в момента платформата разширява обхвата си към голяма част от нефтохимическата промишленост, както и редица други суровини и операции по търговско финансиране. 

В началото на 2020г. платформата получи финансиране от 5 милиона долара от инвестиционното подразделение на Сауди Арамко – най-голямата петролна компания, като от Арамко също се включиха и като участници в платформата за търговия. Интересно за VAKT, е че споделя седем от акционерите, с блокчейн платформата KOMGO, която е насочена основно към операциите по търговско финансиране. Към момента двете платформи са интегрирани в операциите и имат сключено споразумение за стратегическо партньорство.  


KOMGO. Търговско финансиране през блокчейн

Бързите темпове на глобализация значително изпревариха способността на индустрията за търговско финансиране да стандартизира и дигитализира своите системи. В момента съществува значително разминаване, оценявано на приблизително 1.6 трилиона долара между търсене и предлагане на услуги по търговско финансиране. Именно този дисбаланс се опитва да адресира KOMGO. Платформата е резултат от няколко успешни тестови проекта в сферата на блокчейн търговията със суровини, като основно се фокусира върху дигитализацията на процесите по търговско финансиране, които са неизменна част и от петролната търговия.

Проекта стана известен още в началото на 2018 г., когато в партньорство между друг гигант в сферата на суровините – Louis Dreyfus и банките Societe Generale, ING и ABN Amro, се извърши първата сделка по продажба на 60 хиляди тона соя от САЩ към Китай, по която всички документи - от договорите за покупка, през акредитивите и сертификатите за качество, бяха дигитализирани и обработени през блокчейн платформата, съкращавайки значително времето за сетълмент. Само година след, като стартира платформата набра над 1 милиард долара финансиране от различни мрежи занимаващи се с търговия на суровини. В началото на юни тази година платформата получи още 29 милиона долара, като добави и два нови акционера в структурата си в лицето на Sumitomo Mitsui Banking Corporation и друга финансова компания, която не беше упомената. Komgo също е базиран върху платформата на Quorum, като към момента от компанията успяха да разработят 5 отделни приложения, всяко свързано с отделни части на търговското финансиране – от проверката на контрагентите, до сетрификатите за качество и експортните документи. От платформата успяха успешно да си партнират и с ConsenSys and Kaleido, които успяха да подобрят значително блокчейн потенциала за KYC и AML проверките на контрагентите. 

До момента резултатите от прилагането на решенията на KOMGO потвърждават потенциала на блокчейн. Използването на платформата носи приблизително 30-40% увеличение на паричните потоци по цялата производствена верига поради рационализирани операции и съкратено време за обработка. Платформата успява да постигне от 20 до 50% намаление на оперативните разходи, когато бъде приложена във всички процеси по веригата. Платформата на KOMGO вече успешно се насочва и към други финансиращи транзакции по търговските сделки с редица суровини, включително петрол, метали и селскостопански стоки.

Interbit LTD

Платформата Interbit, разработена от Канадската компания Interbit LTD,(предишно наименование BTL Group Ltd) (TSXV Exchange: IBIT), успешно прилага своите блокчейн решения за търговия с петролни и енергийни суровини. Още през 2016г. компанията успя да стартира своето блокчейн решение за администриране на търговията и доставките на природен газ. Пилотният проект беше тестван с търговия и сетълмент на договори за природен газ на европейския пазар, като беше изграден на база партньорство между едни от най-големите европейски енергийни играчи  – Италианската ENI, Британската BP и Австрийската Wien Energie.

Впоследствие компанията успешно обновява и модернизира своя продукт, като към момента е налична трета версия на блокчейн приложението, като подобренията основно отразяват изключително динамичната промяна, която настъпва с 5G мрежите и бъдещето на споделените изчислителни процеси.  

Petro BLOQ LLC

Друг изключително интересен проект се развива отново от канадска холдингова компания - Petroteq Energy Inc, и по-специално от подразделението им за блокчейн технологии -  PetroBLOQ LLC. 
Petroteq Energy e компания, коята предоставя пълен набор от услуги в петролната индустрия, но в последните години се фокусира основно върху стойността, която блокчейн може да донесе във веригите на доставки и дигитализацията на активи на петролни и газови компании, които оперират в катранените пясъци на канадските полета.

PetroBLOQ беше стартиран в средата на 2017, като съвместен проект между Petroteq Energy и First Bitcoin Capital Corp, които са технологична компания за развитие на блокчейн приложения. Основната цел беше да се ускори цикълът на разплащания между компаниите, като това значително ще намали и финансовия риск, породен от волатилноста в цените на петрола. Само за 2 години обещаващият потенциала на PetroBLOQ доведе до сключването на договори с мексиканската национална петролна компания – Pemex, както и с друг мексикански холдинг от петролната сфера - Grupo Pelge, с които PetroBLOQ вече успешно прилага своите технологични решения.

IBM BlueMix

В петролната надпревара се включиха и гигантите от IBM. В пилотен проект успяха да се обединят френската банка Natixis, суровинния гигант Trafigura, както и френското подразделение на IBM. Към момента успешно се прилага блокчейн платформа, която управлява процесите по търговско финансиране и сетълмент на търговията с американски петролни продукти.Приложението е изградено на базата на Hyperledger Fabric, а самата платформа е базирана в облака на IBM - Bluemix, който беше подкрепен от редица технологични, финансови и индустриални инвеститори. Паралелно от IBM също водят съвместен блокчейн проект и със SAP, насочен към администрирането на счетоводните операции при петролни консорциуми, които се водят от два или повече участника и изискват сложни транзакционни и документални процеси. Разработчиците от IBM потвърждават, че поставянето на всички участници на едно място съществено ще опрости процесите по сделките и ще спомогне за по-голямата ефективност и сигурност по веригата на доставки.

Светло дигитално бъдеще 

Както винаги през годините, така и днес, петролната индустрия има своите предизвикателства. Блокчейн модела вече успешно доказва, че те могат да бъдат значително намалени, ако не и напълно премахнати, чрез постигането на по-голяма ефективност, прозрачност и сигурност. 
За да се постигне подобно подобрение обаче, индустрията трябва да премахне остарелите платформи за търговия, несигурните и потенциално рискови практики при документооборота, както и тежките и бавни системи за контрол. Необходимо е да се премине с пълна сила в дигиталната епоха, а в тази задача голяма роля ще играе и блокчейн трансформацията.