Пътят към успеха

От Андрей Стойчев. Как пазарът променя търговските стратегии, чрез които да си гарантираме добри печалби за относително дълъг период

11:50 | 20 юли 2021
Обновен: 16:27 | 21 юли 2021
Пътят към успеха

Една от най-големите мечти на всеки, докосващ се до финансовите пазари, е да печели пари от това. Да няма шефове, да няма началници, оперативки, офиси, да прави по няколко успешни сделки на час, на ден или месец от яхтата си и да гони слънцето по цялото земно кълбо. 
Дотук добре. Но защо голям процент от тези мечти не се сбъдват? Защо малцина успяват да постигнат прилична годишна доходност? 

Темата е много дълга, но в същото време отговорите са много логични и закономерни. Всеки бизнес и търговска дейност се нуждае от сериозна инвестиция. Не става въпрос само за пари. Безспорно, търговецът се нуждае от стартов капитал, за да развива дейността си, но преди всичко му е необходима инвестиция в обучение, практика, изучаване на пазарното поведение, на различните класове инструменти, на статистиката. Едва след като сме теоретично подготвени, е необходим капитал, за да започнем да търгуваме.

И тук идва най-лошата част – въпреки всички усилия, напук на седмиците, месеците, че дори и годините прекарани в изучаване на пазара, започваме да губим пари. Въпреки сравнително правилния ни риск мениджмънт и добрите анализи, пак не успяваме. 

Вече започваме да напипваме същността на проблема: трябва ни стратегия, която да да изчисти излишния шум около нас. И под шум имам предвид големия брой инструменти за търговия, многото мнения и препоръки, съвети и напътствия. Трябва да имаме ясна  визия за това, кои инструменти ще се търгуват, кога, при какви обстоятелства, на база на какъв анализ и най-важното – исторически тази стратегия печеливша ли е или не. 

След изчистване на всички тези въпроси и намирането на отговорите наистина сме на финалната права на успеха. Доближаваме се до малцината успешни трейдъри, но някак си още нещо липсва в пъзела на успеха. Липсва важното уточнение, че пазарът се променя и с това се променят всички търгувани инструменти. Има периодични промени като ниска ликвидност по време на летния сезон за Европа и САЩ, има висока ликвидност по време на есенните месеци и почти никаква търговия в края на декември. Има години с ниска инфлация и още по-ниски лихви на централните банки, има години на високи лихви и висока инфлация или в днешно време – ниски лихви и зараждаща се висока инфлация.

Можем да погледнем още по-глобално – периоди на висок растеж, периоди на голяма икономическа и финансова криза, периоди на пандемия или дори и периоди на крипто бум. И всичкото това в рамките на 10-15 години.

Ето, че след всичко изказано до тук можем да направим заключение, че за да положим основите за успешна стратегия за търговия ни трябва много време, трупане на знания, опит, статистика, капитал и да бъдем адаптивни както ние така и търговските ни стратегии. Защото е ясно, че една търговска стратегия може да е много успешна когато има ясно изразен тренд на даден инструмент и пълно разочарование по време на консолидация. Затова колкото и да ни се иска всичко, което създадем, да работи безотказно във всякакви условия и без наша намеса, то това е немислимо. Както е немислимо един ресторант да не подновява менюто си, да не сменя покривките и  да не прави ремонт и винаги да е пълен с клиенти. Така и нашите търговски стратегии трябва постоянно да се усъвършенстват, да се коригират, модифицират, да се задействат и спират в зависимост от пазарната конюнктура. 

Започвайки да градим една стратегия, трябва да сме напълно наясно, че това отнема време. И то не само докато се изгради, но след това - ежедневна работа по нейното усъвършенстване.  Аз самият разработвам една стратегия повече от 10 години и до момента  тя търпи постоянни промени, за да постига все по-добри резултати. Моята стратегия е базирана изключително и само върху интрадей търговия с фючърси на германския индекс DAX. Може би се питате защо точно този инструмент и защо интрадей? Мога да се спра на няколко основни причини:

  • От всичките класове инструменти, установих, че фючърсите върху индекси са едни от най-стабилните. Много по-трудно едно форсмажорно събитие на индивидуална компания би се отразило драстично на цената на актива;
  • Има ясно изразена търговска сесия и тя съвпада с моята географска позиция. А това ме улеснява страшно много по отношение на работното време;
  • Това е един от най-ликвидните инструменти, което го прави много евтин за търгуване, достъпен от почти всеки брокер/инвестиционен посредник и сравнително лесен за технически анализ;
  • Познавам добре германската икономика и съответно компаниите, изграждащи индекса.
  • Има стабилни среднодневни движения, разбира се, съобразени с моментното състояние на пазара.

Може да добавим и още няколко принципни фактора за изграждане на една солидна търговска стратегия:

  • Малко на брой сделки (за да не ни е прекалено скъпа търговията);
  • Ограничаване до минимум дните, които изискват позицията да се прехвърля в следващия работен ден (намаляване риска от неочаквани среднощни движения и гапове);
  • Добре премерен риск мениджмънт, в основата на който е защитаване на капитала.

Всички изброени компоненти помогнаха да се фокусирам върху DAX. Ако трябва да бъда честен, в началото стратегията не изглеждаше никак обещаващо, защото дневните движения на индекса бяха под 100 пункта, като рискът беше обикновено над 60 пункта. От гледна точка на рентабилност беше много зле и почти се бях отказал, когато благодарение на икономическия растеж след финансовата криза волатилността се покачи и резултатите започнаха да се подобряват. Така от почти губеща стратегия, тя се превърна в добре печелеща за периодите когато волатилността за инструмента е нормална към висока. Съответно периодите на ниска волатилност (лято и коледни празници) трябваше да се модифицира и да не се поемат големи рискове. С други думи, по-малки позиции и то не винаги, а само когато стоп-нивото е достатъчно адекватно на потенциала, който се очаква за деня.

Разбира се, една търговска стратегия се влияе и от други важни икономически събития, като регулярното публикуване на икономически данни, провеждане на различни политически избори в развитите икономически райони, различни изявления и дори обявяване на финансовите резултати на големи публични компании.

Това са все много добри примери как пазарът променя търговските стратегии и доказва максимата, че няма нищо вечно и всичко трябва да се подобрява и адаптира към дадени условия. Това прави още по-трудна търговията и разработването на стратегии, но от друга страна провокира трейдъра за постоянно следене на състоянието на пазара, икономическата и политическата ситуация и подобряване на собствените си умения.