Пътеводител на инвеститора за 2024 г.

09:00 | 9 февруари 2024
Обновен: 21:03 | 10 февруари 2024
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Ивайло Чаушев

В началото на 2023 г. очакванията за глобалната икономика бяха изключително негативни, като анализаторите прогнозираха рязко забавяне на европейската икономика поради инвазията на Русия в Украйна и нарастващите цени на енергията. Имаше опасения от рецесия в САЩ и по-силен негативен ефект от поскъпването на енергията, растящите лихвени проценти и забавянето на икономическото развитие.

Противно на тези очаквания обаче, световната икономика бе изненадващо устойчива през 2023 г. Повечето развити страни избегнаха тежък икономически спад, а развиващите се страни успяха да избегнат финансови кризи. Това доведе до по-оптимистична перспектива за 2024 г., с очаквания за „меко кацане“ за икономиката на САЩ, възстановяване на китайската икономика и разминаване на Европа с рецесията.

Притесненията за 2024 г. обаче остават. Има опасения относно отслабването на глобалния растеж, геополитическото напрежение и неадекватните отговори на дългосрочни заплахи като изменението на климата. В много региони липсват структурни реформи и САЩ са изправени пред предизвикателства със спестяванията и дълговете на домакинствата. Глобалната икономика също се бори с високите разходи по заемите и нестабилността на пазара. Геополитическите промени и продължаващите конфликти, като например в този в Близкия Изток, допринасят за нестабилността. Тези фактори, заедно с предизвикателствата при координирането на международните отговори на глобалните проблеми, предполагат, че към прогнозите за 2024 г. трябва да се подхожда предпазливо, тъй като може да са прекалено оптимистични.

Въпреки това, винаги ще има сектори и възможности, от които инвеститорите да се възползват. Първият е изкуственият интелект (AI), но най-вероятно не по начина, по който си мислите. Следващата година ще стане годината, в която AI започва да повишава ефективността в някои сектори, a този, който ще се възползва най-много от това, е биотехнологичният.

Интегрирането на AI в биотехнологиите поставя началото на нова ера в здравеопазването. Ролята на AI в разработката на лекарства се оказва все по-важна, като значително намалява времето и разходите за пускане на нови лекарства на пазара. Чрез усъвършенствани алгоритми AI подобрява този процес, тъй като предоставя много по-ефективен начин за анализ на огромни набори от генетични и молекулярни данни.

Ползите не свършват до тук, тъй като AI може да симулира взаимодействия между лекарства и молекули, прогнозирайки безопасността и ефикасността. Това помага и защото намалява неуспешните опити и ускорява времето за разработка. При оптимизирането на клиничните тестове, способността на AI да анализира данните на пациентите за идентифициране на подгрупи гарантира по-ефективни и персонализирани лекарства. Вече може би се питате кои компании са най-добре позиционирани да се възползват от този напредък. Това са например Recursion Pharmaceuticals, AbCellera Biologics Inc., BenevolentAI SA (BAI), BioXcel Therapeutics Inc. (BTAI), Schrödinger Inc. (SDGR), Biotech ETFs.

Биотехнологиите са само един от няколкото сектора, които са добре позиционирани за растеж през 2024г..Отбранителният сектор в Европа и Съединените Щати също се очаква да се развие значително. В Европа продължаващото геополитическо напрежение, особено войната в Украйна, доведе до увеличаване на разходите за отбрана, съсредоточени върху военната модернизация и кибернетичните отбранителни способности. Европейските оръжейни компании започват да се фокусират в нововъзникващи технологии като изкуствен интелект и безпилотни системи за справяне с асиметрични заплахи.

По подобен начин американският отбранителен сектор се адаптира към глобалните заплахи и стратегическото насочване към Индо-тихоокеанския регион. Тази промяна вероятно ще доведе до увеличаване на разходите за отбрана, като приходите в сектора ще бъдат допълнени и от зависимостта на Европа от американски технологии. Също така, САЩ се концентрират върху разработването на технологии като AI, хиперзвукови оръжия и системи за насочена енергия. Всички тези фактори правят този сектор един от най-привлекателните през 2024.

Следващият скрит диамант през 2024 г. може да се окаже индийският фондов пазар, който към момента изглежда все още минава под радара на много инвеститори. Той е на път да се превърне в четвъртия по големина фондов пазар в света, а този растеж се движи от увеличаващата се средна класа и нейните растящи разполагаеми доходи, което стимулира вътрешното потребление. Разнообразното експортно портфолио на Индия я позиционира добре, за да се възползва от очакваното глобално икономическо възстановяване, което в крайна сметка ще дойде. Акцентът на правителството върху развитието на инфраструктурата е готов да привлече значителни инвестиции, допринасящи за икономическия растеж.

Индийският фондов пазар отразява тази положителна икономическа перспектива, като индексът Nifty достигна рекордни нива, което показва силното доверие на инвеститорите в траекторията на растеж на страната. Очаква се активната икономическа експанзия да доведе до силни корпоративни печалби, което допълнително ще задвижи фондовия пазар. Освен това притокът на чуждестранен капитал вероятно ще поддържа пазарната ликвидност и растеж.

2024 г. се очаква годината да бъде белязана от спад на лихвените проценти, породен от забавящата се икономика и инфлация, създавайки възможности, особено на пазара на облигации. Тази тенденция се движи от очакваните парични политики на големите централни банки като Европейската централна банка (ЕЦБ) и Федералния резерв (Фед).

Поради  очакванията ЕЦБ да намали лихвите с около 150 базисни пункта, а Фед с над 100 базисни пункта, в опит да стимулират икономическата стабилност и растеж., може да се отвори възможност за спекулация с дюрацията на американските и европейски ценни книжа. Ако лихвените проценти падат, стойността на тези облигации има тенденция да се увеличава, предлагайки потенциал за капиталови печалби наред с приходите от лихви, като най-популярните инструменти за това са TLT и IEF ETF. Това разминаване в лихвените проценти и негативни перспективни пред Европа дават и възможност за спекулации с EUR/USD, в частност продажба на евро срещу долари.

Като цяло, през 2024 г. инвеститорите ще се сблъскат с трудна за навигиране икономика, но годината ще бъде пълна с потенциални възможности за инвестиции, стига да знаят къде да ги търсят.

В свят, в който промяната е единствената константа, неизбежната несигурност ще бъде основната оформяща сила през 2024 г.

Тази статия е с информативен характер. Публикуваната тук информация не представлява предложение за покупка и/или продажба на някой от споменатите финансови инструменти.