Гарантирани инвестиции и качество на достъпна цена

Публично-частното партньорство между Столичната община и “Веолия” носи предимство за жителите на столицата

18:00 | 23 януари 2023
Обновен: 18:30 | 23 януари 2023
Снимка: Франсоа Деберг, регионален директор „Веолия“ за България и Гърция
Снимка: Франсоа Деберг, регионален директор „Веолия“ за България и Гърция

„Веолия“ и „Суез“ се сливат, за да заемат водеща позиция в света в сферата на екологичните услуги. Какъв е напредъкът при  създаването на световен шампион по екологична трансформация?

Сливането от гледна точка на размер и обхват е кардинален ход за цялата индустрия. Новата група се ползва от подкрепата на 220 000 служители и приходи в размер на 28,5 млрд. евро през 2021 г.

Целта на „Веолия“ е да се превърне в световен шампион по екологична трансформация и сега, с богатия експертен опит, натрупан в двете компании в продължение на повече от 170 години, сме готови да заемем водещото място.    

Това отразява ли се на дейностите Ви в България?

Несъмнено. Пряк ефект от сливането за България е достъпът до много повече   нови технологии и нови възможности за развитие на нашите служители, за да се справим с предизвикателства пред екологичната трансформация.

Друг аспект на сливането е поемането от „Веолия България” на дейностите, осъществявани досега от „Суез“ в Гърция, където  сме миноритарен акционер във водоснабдителната компания в Солун и работим по няколко проекта с бизнес клиенти в Атина. Това е чудесна възможност за  „Веолия България” и доказателство, че Групата разчита на потенциала в този регион.    

Каква е стратегията на „Веолия“ в България?

В България сме от 2006 г. и днес развиваме дейности в две от основните бизнес направления на Групата – услуги в сферата на водите и енергията. „Веолия“ е в партньорски отношения с общини, промишлени и бизнес клиенти в цялата страна.

Стратегията на „Веолия“ в България е да продължи да развива дигиталните си услуги  и договорите с гарантиран резултат на изпълнение за нашите клиенти.   

Имате ли специален интерес към плановете за декарбонизация - предизвикателство за правителства и промишлени сектори?

Категорично, да. Опитът на „Веолия“ в експлоатацията на пречиствателната станция за отпадъчни води в София (СПСОВ) е     истински шампионски опит в тази сфера в България. Станцията спестява 75 000 т емисии CO2 годишно и произвежда 23 GWt зелена енергия от биометан годишно. Тя се нарежда на второ място по енергийна ефективност сред другите пречиствателни станции за отпадъчни води  в рамките на Групата „Веолия“ (2500 сходни ПСОВ).

Столичният общински съвет гласува удължаването на срока на Договора за концесията на „Софийска вода“ до 2034  г. Какви инвестиции и подобрения за  софиянци предвиждате?

Основната ни цел остава непроменена – да предоставяме услуги с високо качество и стандарт на достъпни за столичани цени.

По отношение на нашите клиенти, планираме да продължим да подобряваме услугите, които им предоставяме, и да улесняваме комуникацията им със „Софийска вода“.

Ще продължим дигитализацията на нашите дейности и услуги, ще намаляваме допълнително загубите на вода, като ползваме целия натрупан международен опит и експертиза на „Веолия“, за съхраняването на този ценен ресурс, независимо че и в момента „Софийска вода“ е с най-добри показатели в България, много над дългосрочната цел, заложена от Регулатора. Всички тези усилия допринасят за надеждното водоснабдяване на София.  

Снимка 2

Aмбицирани сме да постигнем 100% енергийна неутралност преди 2025 г., след като днес покриваме над 85% от енергийните нужди на „Софийска вода“ със зелената енергия, произведена в ПСОВ Кубратово. Оставащите проценти до енергийната независимост възнамеряваме да постигнем с монтажа на соларни мощности на територии на пречиствателните ни съоръжения.

Естествено, основен параметър са и цените, които предлагаме на нашите клиенти.

Тази година „Софийска вода“ не увеличи цените на ВиК услугите благодарение на стабилното управление на разходите и инвестициите и въпреки трудните икономически условия. Всъщност поради тежката ситуация, увеличението на цените спрямо 2021 г. в други градове в България достигна средно 40% за средните и големи ВиК оператори.   

Ако разглеждаме текущия бизнес план, цените за целия период до 2026 г. беше те да нараснат с 11%. За същата група на ВиК оператори, предвижданото увеличение на цените – без процента на инфлация – е около 70%.  Така, до 2026 г. цените на „Софийска вода“ остават най-ниските. 

Предвиждаме да направим и сериозни вложения във ВиК инфраструктурата, които се очаква да надминат 630 милиона лева до 2034 г. 113 милиона лева от тази сума ще бъдат предназначени за разширяване на канализацията.