Пандемията не е причината да няма иновации в България

Повече по темата слушайте в подкаста на Bloomberg TV Bulgaria „Финанси на фокус“

16:35 | 1 август 2021
Обновен: 15:29 | 16 ноември 2021
Автор: Севделина Илиева

Изключително слабото финансиране на иновации е основен проблем за конкурентоспособността. Финансирането на иновациите и бизнес средата след пандемията коментираха Милена Аладжова, началник отдел „Европейски програми в корпоративно банкиране“ на Пощенска банка и Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor Bulgaria, в първи епизод на подкаста „Финанси на фокус“.

Последно по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са отворени само две схеми през 2016 г. и 2017 г. на обща стойност 125 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, тоест много преди пандемията.“, заяви Милена Алджова.

Тя посочи, че данните на Министерство на икономиката за преодоляване последствията от пандемията в България към 23 април са одобрени за финансиране проектни предложения на стойност 508 млн. лева. Всички тези средства обаче са предвидени за покриване на текущи разходи, не за инвестиции.

„Основният извод е, че пари има, но те не са за иновации, тоест те не стимулират растежа на бизнеса, а се набляга на оцеляването на предприятия, без да се съобразяваме със състояние на пазара и със създаването на конкурентни предимства, тоест без да се гледа напред. Ние като банки, да, допълваме, но не може да се разчита само на нас.“

Голяма част от бизнеса в България мисли за съкращаване на разходи вместо да гледа в бъдещето, да инвестира в иновации, автоматизация, роботизация и нови технологии.

По думите на Момчил Василев съкращаването на разходите е една първоначална реакция по време на криза, но според него, пандемичната ситуация се е отразила добре на бизнеса.

„Несигурността поражда такава реакция. Инвестиционният процес обаче не е спирал. Тази ситуация се отрази прекрасно, защото предприемаческият инстинкт за оцеляване е много силен и в тази ситуация той много силно се прояви. Много компании успяха да преоформят бизнес моделите си, да се напаснат към ситуацията и да хванат новата вълна, новите трендове, които тази ситуация катализира.“, коментира той.

Идва една нова вълна на предприемачи, които имат по-глобално мислене. Имат разбирането, че успехът не е индивидуално усилие, а това да си част от една обща среда.

Повече по темата слушайте в първия епизод от третия сезон на подкаста „Финанси на фокус“ на Bloomberg TV Bulgaria.