Dialog Semiconductor и Apple с добри партньорски взаимоотношения

13:42 | 6 ноември 2019

Джалал Багерли, главен изпълнителен директор на Dialog Semiconductor: Третото тримесечие ни е рекордно. Ръстът дойде от засилване на мобилния ни пазар, но също и от продуктите IoT.