Доц. д-р Красимир Недялков / Assoc. Prof. Krasimir Nedialkov - International Conference “Education and Business – Future Leaders”, 11.05.2016

17:50 | 11 май 2016

Доц. д-р Красимир Недялков, вицепрезидент на Варненски свободен университет, пред Международната конференция "Образование и бизнес - Бъдещите лидери", 11.05.2016.

Assoc. Prof. Krasimir Nedialkov, Vice President of Varna Free University, at the International Conference “Education and Business – Future Leaders”, 11.05.2016.