ИмоТиТе

Неделя, 21:00 часа
Водещ: Христо Николов

Апартамент за 2 биткойна – специфики при покупка на имот с криптовалута

Димитър Танев, бивш председател на Нотариалната камара в България, ИмоТиТе, 3.10.2021 г.

21:30 | 3 октомври 2021
Обновен: 21:55 | 3 октомври 2021
Автор: Веселин Николов

Използването на криптовалути (виртуални валути*) за придобиване на недвижима собственост в България не е забранено, но лицата трябва да бъдат наясно със задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари, вкл. да докажат произхода на средствата. Това сподели Димитър Танев, бивш председател на Нотариалната камара в България, в предаването „ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.

Задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари имат и лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна на виртуални валути (бел. ред. - криптоборси и платформи).

Възможната хипотеза при сделка „имот срещу криптовалута“ е страните да сключат договор за замяна и така да бъде оформен нотариалният акт, обясни Димитър Танев.

„Едната страна прехвърля правото на собственост върху недвижим имот, а другата – правата върху криптовалутата, която притежава.“

При договора за замяна не важат разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, допълни събеседникът. Там се казва, че всички плащания над 10 000 лв. в България се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Според Димитър Танев няма пречка криптовалутата, която се използва за придобиване на имот в България, да се прехвърли от криптосметка на купувача в криптосметка на продавача, дори ако те са регистрирани в друга държава. Но в случая това също трябва да стане при спазване на изискванията на българския Закон за мерките срещу изпирането на пари.

За изчисляването на местния данък, такса вписване и нотариалната такса би следвало да се посочи парична стойност на криптовалутата. Взема се по-високата сума от стойността на криптовалутата и данъчната оценка на имота и върху нея се начисляват таксите и местния данък, обясни Димитър Танев.

„Най-големият риск при използването на виртуални валути на имотния пазар е свързан със сигурността в кибер пространството, с факта, че става въпрос за децентрализирана система, зад която не стоят държавата или банките.“

Другият проблем при криптовалутите е силната им волатилност, което може да доведе до сериозни вреди за страните за времето от сключване на предварителния договор до окончателното финализиране на сделката и изповядването й пред нотариус. Този риск може да се минимизира, ако страните предвидят специална клауза и депозиране на парична сума, която допълва стойността на криптовалутата, обясни Танев.

*Виртуални валути - цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път. (Закон за мерките срещу изпирането на пари)

Вижте целия разговор във видеото.

Всички гости на предаването "ИмоТиТе" гледайте тук.