ИмоТиТе

Неделя, 21:00 часа
Водещ: Христо Николов

Какво представлява умното планиране за комплекса River Park?

Архитект Цветан Петров, управител на "Иво Петров Ахитекти", ИмоТиТе, 08.12.2019

21:27 | 8 декември 2019

Smart planning (умно планиране) е един интегриран подход към средата, който включва вече известни методи за планиране. Случва се с помощта на софтуер. Проверяват се показатели като изложение, ослънчаване, гръбнак на уличната мрежа, разположение. Това мнение изрази архитект Цветан Петров, управител на "Иво Петров Ахитекти", в предаването "ИмоТиТе" с водещ Христо Николов.

"В световен мащаб всички скандинавски градове са базирани на смарт планинга като концепция".

"За планираното се използват ГИС и BIM технологии и е основата за "умен град", подчерта Петров.

Жилищният комплекс от затворен тип River Park се намира в столичния квартал Симеоново до природен парк "Витоша" и станцията на Симеоновския лифт и като концепция е подчинен на смарт планинга, стана ясно още от разговора.

"Застрояването е ниско. Максималната височина е два етажа. "Вкарваме" Витоша в комплекса и го отваряме край реката. Паркът разполага с изразена модерна визия с минималистични средства за чиста среда, близка до природата", отбеляза гостът.

"Предвиждат се над 3 хил. дървета на територията на парка. Поддръжката на тези зелени площи ще е предизвикателство. Планираните дървета са местни видове, което пак е част от умното планиране".

"River Park ще се отличава с планирането, социалната среда и начина на поддръжка", разкри управителят на "Иво Петров Архитекти".

"Основен проблем при масовите комплекси са конфликтните ситуации при разходите за поддръжка".

Гостът коментира и проекта "Визия за София", уточнявайки, че чрез него се правят постоянни анализи и измервания на различни показатели на градската среда. "Това трябва да е постоянно задължение на дружеството. За мен е голямо богатство за града ежегодно да се разполага с данни по отношение на среда, свързаност, градска мобилност, осветление, сметоизвозване, обезпеченост", допълни той.

Според архитект Петров компактният град е "ревитализиране" на териториите на бивши индустриални зони и военни поделения, които трябва да бъдат адаптирани към новата си функционалнос

Целият разговор гледайте във видеото.