ИмоТиТе

Неделя, 21:00 часа
Водещ: Христо Николов

Ще спре ли държавата неплащането на ДДС при прехвърляне на имот?

Адвокат Тодор Табаков, заместник-председател на българската търговско промишлена палата; ИмоТиТе, 17.11.2019

21:30 | 17 ноември 2019

Едно от най-съществените изменения в данъчните закони, приети на първо четене от парламента, е в Закона за данъка върху добавената стойност. Там се предлага като облагаеми доставки да се третират прехвърлянията на акции и дялове в дружества, които дават на притежателя им права на собственост върху нов недвижим имот или част от него. Това обясни адв. Тодор Табаков, зам.-председател на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, в интервю за предаването „ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.
 
Целта на промените, внесени от Министерския съвет, е да се преустановят случаите, в които недвижими имоти се апортират във фирми, след което се прехвърлят на нови собственици и така се избягва плащането на ДДС.
 
„Очевидно има една хипотеза, при която се налагат промени, за да се избегнат тези отклонения от данъчно облагане, които са констатирани от приходните органи. Проблемът съществува, когато купувачи са физически лица и тази „вратичка“ трябва да се затвори“.
 
По думите му предложената от МС разпоредба обаче обхваща всички случаи – когато купувачите са физически лица, и когато са юридически лица.
 
"Това генерализиране не е удачно и що доведе до много спорове и казуси, както и до затруднение на стопанския оборот".
 
"Изменението е възможно да засегне и сделките с акции на публични дружества на Българската фондова борса, които притежават недвижими имоти. Не е изключено при тези сделки да се дължи ДДС, ако промените бъдат приети в предложения вид", добави адв. Тодор Табаков.
 
От БТПП са направили предложение разпоредбата да се ограничи само до тези случаи, при които има действително отклонение от данъчно облагане. 
 
Вижте целия разговор във видеото.