МВФ: Някои хедж фондове са твърде големи, за да се провалят на пазара на облигации

Според МВФ към декември около половината от късите позиции на двугодишните съкровищни облигации на фючърсния пазар са били в ръцете на осем или по-малко търговци

17:45 | 19 април 2024
Автор: Йе Сие, Донал Грифин
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Според Международния валутен фонд малка група фондове са натрупали толкова големи къси залози на пазара на държавни ценни книжа, че биха могли да дестабилизират по-широката финансова система по време на стрес.

"Натрупана е концентрация на уязвимост, тъй като на шепа фондове с висок ливъридж се падат по-голямата част от късите позиции във фючърсите върху съкровищни облигации", заяви МВФ в своя доклад за глобалната финансова стабилност, публикуван тази седмица. "Някои от тези фондове може да са станали системно важни за пазарите на съкровищни облигации и репо-сделките и стресът, пред който са изправени, може да засегне по-широката финансова система."

Hedge Funds
Хедж фондовете доминират в търговията с базисни ценни книжа. Фондовете с ливъридж притежават повече от половината от всички къси фючърси на 2-годишни съкровищни облигации

Коментарите на МВФ са в раздел, в който се обсъжда т.нар. базисна търговия, допринесла за сътресенията на най-големия пазар на облигации в света по време на избухването на пандемията през 2020 г.

При тази търговия хедж фондовете се възползват от малките разлики между цените на кешовите съкровищни облигации и фючърсите, като използват големи суми пари, взети назаем от пазара на репо-сделки, за да увеличат възвръщаемостта. Заради този ливъридж и зависимостта от краткосрочно финансиране залогът предизвиква все по-голям контрол от страна на регулаторите. А сега МВФ изтъква още един риск: концентрираните позиции.

Според МВФ към декември около половината от късите позиции на двугодишните съкровищни облигации на фючърсния пазар са били в ръцете на осем или по-малко търговци. Подобно беше нивото и в края на 2019 г., точно преди скокът на разходите за финансиране в първите дни на пандемията да подтикне трейдърите да развъртят позициите, което спомогна за повишаване на волатилността на облигациите в момент на сътресения на финансовите пазари. 

МВФ не цитира конкретни фондове, но през декември Bloomberg съобщи, че фирми, сред които ExodusPoint Capital Management, Millennium Management и Citadel, са използвали залога.

Hedge Funds
Източник: Доклад на МВФ за глобалната финансова стабилност

МВФ призна, че базисните сделки са полезни за осигуряване на пазарна ликвидност при "нормални" условия. Но също така изрази загриженост, че бързото разрастване на търговията е повишило ливъриджа във финансовата система. 

Популярността на базисните сделки нарасна заедно с повишаването на лихвените проценти от страна на Федералния резерв, което потенциално прави стратегията по-печеливша чрез увеличаване на разликата в цените между паричните и фючърсните пазари. 

Проучване на Фед от миналия месец изчисли, че хедж фондовете са натрупали поне 317 млрд. долара в държани ценни книжа, свързани с базисни сделки, от първото тримесечие на 2022 г. насам, въпреки че размерът е "значително" по-малък от предишната оценка.

Комисията за ценни книжа и борси работи за ограничаване на базисните сделки и за повишаване на прозрачността на експозицията на хедж фондовете към тази стратегия. През декември Комисията по ценни книжа и фондови борси изиска от фондовете и брокерите да извършват централизиран клиринг на много по-голяма част от сделките си с американски държавни ценни книжа, което е стъпка за засилване на надзора върху базисните сделки. 

Hedge Funds
Източник: Доклад за глобалната финансова стабилност на МВФ

Оттогава насам има признаци, че използването на тази търговия може да намалее: Данните на Комисията за търговия със стокови фючърси показват спад в късите позиции на фондовете с ливъридж във фючърси върху облигации. 

Концентрацията на тези залози също е намаляла. При двугодишните фючърси нетните къси позиции, контролирани от осем или по-малко трейдъри, са спаднали до около 38% от общия открит интерес, спрямо 50% в началото на януари, според данни на CFTC, събрани от Bloomberg.

Hedge Funds
Малка група доминира в търговията с базисни фючърси. Осем или по-малко са стояли зад голяма част от залозите, често използвани в търговията

Въпреки това разхлабване МВФ отбеляза, че късите позиции на фондовете с ливъридж остават големи, което означава, че те все още могат да се очертаят като риск. 

Тъй като Фед свива притежаваните от него държавни ценни книжа - процес, известен като количествено затягане, - той може да намали и ликвидността във финансовата система, което потенциално да предизвика скок в разходите за финансиране и да доведе до разпадане на базисната търговия - каза МВФ.

"Инвеститорите в базисната търговия разчитат на ниски репосхеми, за да използват ливъридж на позициите си и да увеличат рентабилността на базисната търговия" - се казва в доклада. "Скокът на репо-лихвите - предизвикан например от изненади в областта на количественото затягане - може да направи търговията нерентабилна и да предизвика принудителна продажба на ДЦК и бързо развързване на фючърсни позиции, тъй като фондовете се стремят бързо да намалят задлъжнялостта си."